Fonder & Stipendier

Till många av våra program och aktiviteter kan du söka medel från olika fonder och stipendier. Här följer en samling länkar och kort information om ett par olika fonder och stipendier som delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar kan söka.

Global Grant www.globalgrant.com har en stort antal fonder som du kan söka bland. Länsstyrelsen har också sammanställt en sökbar databas för stiftelser.

Ta också reda på vilka lokala fonder som finns i närheten där du bor (eller där ert projekt ska genomföras). Kolla gärna med din kommun eller ditt bibliotek. På deras hemsida finns det kanske tips om olika fonder som går att söka regionalt och lokalt. Ta reda på aktuell info om fonden. Tänk på att regler, formulär eller ansökningsdatum kan ändras!

Skriv sedan själva ansökan och anpassa texten efter den enskilda fondens kriterier. Om fonden har egna ansökningsformulär är det viktigt att du använder dem.

Att tänka på när du formulerar ansökan:

  • beskriv tydligt vad du ska göra, men kortfattat,
  • berätta om din målsättning, varför du vill delta i det här programmet, vad du kommer att lära dig av det och hur du tror att du kommer att ha nytta av det i framtiden,
  • besvara det som fondgivaren frågar efter, tänk dig in i vad den som bedömer ansökan i första hand behöver/vill veta för att bevilja ett bidrag till just dig,
  • var realistisk när du räknar på kostnaderna - inte för snålt men inte heller "lyxigt".

Här är bara ett urval av alla tillgängliga fonder och stipendier. Det finns många fler!

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelse stödjer främst välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella ändamål. Ansökan är öppen under hela året och handläggningstiden är 2-3 veckor. Cirka 250 av de ungefär 800 ansökningarna beviljas årligen.

Ansökan sker genom ett personligt brev med beskrivning kring vad bidraget skall användas till, den totala kostnaden och om bidrag söks eller erhållits från annat håll.

Passar för delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar.

Länk till Prins Carl Gustafs Stiftelse

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond riktar sig till ungdomar mellan 11-25 år som ska delta i ett internationellt utbyte eller läger utanför Norden. Deltagare måste vara minst 11 år fyllda senast på utresedagen.

CISV Sweden kansli har kontakt direkt med Folke Bernadottes Minnesfond och intygar vilka lokalföreningar som har delegationer samt vilka platser vi har för individuella deltagare på de internationella programmen. Ni behöver därför inte ha med en skriftlig tillstyrkan från riksorganisationen och inbjudan från värdlandet i er ansökan. Det digitala ansökningssystemet kräver dock att ni laddar upp en bilaga, så istället för en "skriftlig tillstyrkan" skapar ni en fil med texten "CISV Swedens kansli medger tillstyrkan senare i processen" och laddar upp den.

Ansökan för grupper ska innehålla:

Ansökan för individuella deltagare ska innehålla:

  • Dagsprogram/schema (exempel på detta hittar ni i programguiderna för Village och Seminar Camp.)
  • Två rekommendationsbrev från någon som känner dig väl, till exempel lärare eller idrottsledare.

Efter avslutat läger skall en rapport skickas in till fonden.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 maj – 30 nov är 15 februari.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 dec – 30 apr är 15 september.

Ansökan görs i ett digtialt ansökningssytem. För exakta instruktioner läs mer på hemsidan för Folke Bernadottes Minnesfond.

Olof Palmes minnesfond

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag:

  • Främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
  • Stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • Att verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Sista ansökningsdag för vår och sommar är 20 mars och för höst och vinter 20 september.

OBS! Olof Palmes minnesfond delar inte längre ut bidrag till enskilda deltagare i CISVs program, utan de prioriterar istället verksamhet och projekt som når ut till fler deltagare, till exemel för att arrangera läger och utbildningar.

Läs mer här om Olof Palmes minnesfond.

Sitemap
Close

Sök