Fonder & Stipendier

Till många av våra program och aktiviteter kan man söka medel från olika fonder och stipendier. Här följer en samling länkar och kort information om ett par olika fonder och stipendier som delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar kan söka.

Detta är bara ett urval av alla tillgängliga fonder och stipendier - det finns många fler!

Var noga med att ta reda på aktuell info om fonden. Regler, blanketter eller ansökningsdatum kan ändras.

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelse stödjer främst välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella ändamål. Ansökan är öppen under hela året och handläggningstiden är 2-3 veckor. Cirka 250 av de ungefär 800 ansökningarna beviljas årligen.

Ansökan sker genom ett personligt brev med beskrivning kring vad bidraget skall användas till, den totala kostnaden och om bidrag söks eller erhållits från annat håll.

Passar för delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar.

Länk till Prins Carl Gustafs Stiftelse

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond riktar sig till ungdomar mellan 11-25 år som ska delta i ett internationellt utbyte eller läger utanför Norden. CISV Sweden skickar listor till Folke Bernadottes Minnesfond som intygar vilka lokalföreningar som har delegationer samt vilka platser vi har för enskilda deltagare på de internationella programmen. CISV Swedens lista ersätter skriftlig tillstyrkan från riksorganisationen och inbjudan från värdlandet.

Din ansökan ska innehålla:

  • Dagsprogram/schema (exempel på detta hittar ni i programguiderna för Village eller för Youth Meeting)
  • Två rekommendationsbrev från någon som känner dig väl, t.ex. lärare eller idrottsledare.

Efter avslutat läger skall en rapport skickas in till fonden.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 maj – 30 nov är 15 februari.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 dec – 30 apr är 15 september.

För exakta instruktioner läs mer på hemsidan för Folke Bernadottes Minnesfond.

Olof Palmes minnesfond

Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet instiftades av Olof Palmes familj och den socialdemokratiska partistyrelsen för att hedra hans minne.

Fondens syfte är att genom stipendier och bidrag:

  • Främja ungdomars möjligheter till internationellt utbyte och studier kring fred och nedrustning
  • Stödja arbetet mot rasism och främlingsfientlighet
  • Att verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.

Sista ansökningsdag för vår och sommar är 20 mars och för höst och vinter 20 september.

OBS! Olof Palmes minnesfond delar inte längre ut bidrag till enskilda deltagare i CISVs program, utan de prioriterar istället verjsamhet och projekt som når ut till fler deltagare, till exemel för att arrangera läger och utbildningar.

Läs mer på Olof Palmes minnesfonds hemsida.

Sitemap
Close

Sök

Genom att använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.
Hitta ytterligare information på Cookies
Ok