Formulär

Formulär

CISVs program innebär ett stort ansvar för både arrangerande lokalförening och, i förekommande fall, ledarna. För att underlätta förberedelserna inför ett läger behöver alla inblandade fylla i ett antal formulär.

Den här sidan ger dig en överblick över vilka formulär just du behöver fylla i inför ditt läger.

Läs alltid ditt Pre-Camp en extra gång då det kan krävas andra dokument till ditt läger

Village

Delegation

Village Delegation Information Form (VDIF)
Information om delegationen eller juniorledaren (JC)

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Legal Information Form (YLIF)
Försäkringsinformation för deltagare

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Juniorledare (JC)

Village Delegation Information Form (VDIF)
Information om delegationen eller juniorledaren (JC)

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Travelling Alone Legal Information Form (TWAL)
Försäkringsinformation för ungdom (16–20 år) som reser utan vuxen

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Interchange

Interchange Information Form for Youth Delegates
Information om delegationen, fylls i tillsammans

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Legal Information Form (YLIF)
Försäkringsinformation för deltagare

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Youth Meeting

Delegation

Youth Meeting Delegation Information Form
Information om delegationen, fylls i tillsammans

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Legal Information Form (YLIF)
Försäkringsinformation för deltagare

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Deltagare från 16 år

Youth Meeting Individual Participant Form
Information om den enskilda deltagaren

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Travelling Alone Legal Information Form (TWAL)
Försäkringsinformation för ungdom (16–20 år) som reser utan vuxen

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Step Up

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Legal Information Form (YLIF)
Försäkringsinformation för deltagare

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Seminar Camp

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Travelling Alone Legal Information Form (TWAL)
Försäkringsinformation för ungdom (16–20 år) som reser utan vuxen

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

International People's Project

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Youth Travelling Alone Legal Information Form (TWAL)
Försäkringsinformation för ungdom (16–20 år) som reser utan vuxen

Adult Legal Information Form (ALIF)
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 21 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)