Formulär

Formulär

CISVs program innebär ett stort ansvar för både arrangerande lokalförening och, i förekommande fall, ledarna. För att underlätta förberedelserna inför ett läger behöver alla inblandade fylla i ett antal formulär.

Den här sidan ger dig en överblick över vilka formulär just du behöver fylla i inför ditt läger.

Läs alltid ditt Pre-Camp en extra gång då det kan krävas andra dokument till ditt läger

Village

Delegation

Delegation Information Form (DIF)
Information om delegationen på Step Up, Village eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling with Leader Legal Form
Försäkringsinformation för deltagare som reser med en ledare

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Polisens belastninsgregister (formulär 442.3) (Ledare)
Utdrag från polisens belastninsregister för ledaruppdrag

Juniorledare (JC)

Individual Participant Information Form (IPIF)
Information om den individuella deltagare på IPP, Seminar Camp, Village (JC only) eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling Alone Legal Form
Försäkringsinformation för ungdom (16–17 år) som reser utan vuxen

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Interchange

Interchange Information Form for Youth Delegates
Information om delegationen, fylls i tillsammans

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling with Leader Legal Form
Försäkringsinformation för deltagare som reser med en ledare

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Polisens belastninsgregister (formulär 442.3) (Ledare)
Utdrag från polisens belastninsregister för ledaruppdrag

Youth Meeting

Delegation

Delegation Information Form (DIF)
Information om delegationen på Step Up, Village eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling with Leader Legal Form
Försäkringsinformation för deltagare som reser med en ledare

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Polisens belastninsgregister (formulär 442.3) (Ledare)
Utdrag från polisens belastninsregister för ledaruppdrag

Deltagare från 16 år

Individual Participant Information Form (IPIF)
Information om den individuella deltagare på IPP, Seminar Camp, Village (JC only) eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling Alone Legal Form
Försäkringsinformation för ungdom (16–17 år) som reser utan vuxen

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Step Up

Delegation Information Form (DIF)
Information om delegationen på Step Up, Village eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling with Leader Legal Form
Försäkringsinformation för deltagare som reser med en ledare

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Additional Travel Responsibility Form (Ledare)
Ska fyllas i av ledaren när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Additional Travel Responsibility Form (Målsman)
Ska fyllas i av målsman när deltagare/delegation ska resa tillsammans med ledare före eller efter programmet.
Lämna även in en kopia på detta dokument till lokalföreningen.

Polisens belastninsgregister (formulär 442.3) (Ledare)
Utdrag från polisens belastninsregister för ledaruppdrag

Seminar Camp

Individual Participant Information Form (IPIF)
Information om den individuella deltagare på IPP, Seminar Camp, Village (JC only) eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling Alone Legal Form
Försäkringsinformation för ungdom (16–17 år) som reser utan vuxen

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

International People's Project

Individual Participant Information Form (IPIF)
Information om den individuella deltagare på IPP, Seminar Camp, Village (JC only) eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling Alone Legal Form
Försäkringsinformation för ungdom (16–17 år) som reser utan vuxen

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Polisens belastninsgregister (formulär 442.3) (Ledare)
Utdrag från polisens belastninsregister för ledaruppdrag