Kostnader för att delta

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material.

Läs mer om programmen under Läger och projekt.

Deltagare från 16 år

Deltagare som är 16 år och äldre får en faktura via mejl från CISV Sweden med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro. Sista betalningsdag står på fakturan.

Ekonomi

Program

Deltagare/JC

Avgift 2021

Village

Juniorledare (JC)

5 300 kr

Youth Meeting

Deltagare, 8 dagar

1 700 kr

Youth Meeting

Deltagare, 15 dagar

2 950 kr

Seminar Camp

Deltagare

4 050 kr

International People's Project

Deltagare, 14-18 dagar

2 000 kr

International People's Project

Deltagare, 19-23 dagar

2 500 kr

Ekonomiska riktlinjer

De ekonomiska riktlinjerna beskriver främst hur vi hanterar ekonomin internt. Här hittar du också information om vad som gäller om ett internationellt program ställs in och om någon tackar nej till platser eller delegationer som den tidigare tackat ja till.

Om du inte kan delta och måste lämna tillbaka din plats

Läs mer i kapitel 5 i de ekonomiska riktlinjerna om vad som gäller om du måste lämna tillbaka din deltagarplats.

Sitemap
Close

Sök