Kostnader för att delta

Kostnader för att delta individuella deltagare

Kostnader internationella program

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. Här ser du också vilka andra kostnader som tillkommer. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter. Individuella deltagare får en faktura via mejl med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro inom angivet datum.

Avgifter för att delta i internationella program 2017 och 2018

Village (barnby) Avgift per JC
Village, juniorledare (JC) 4 800 kr °
Youth Meeting 16+ Avgift per deltagare
Youth Meeting från 16 år, 8 dagar 1 530 kr **
Youth Meeting från 16 år, 15 dagar 2 660 kr **
Seminar Camp Avgift per deltagare
Seminar Camp 3 675 kr **
IPP Avgift per deltagare
IPP, 14–18 dagar 1 650 kr **
IPP, 19–23 dagar 2 100 kr **
** Individuella deltagare

För individuella deltagare från 16 år på Youth Meeting, Seminar Camp och IPP tillkommer utöver deltagaravgiften kostnader för resan (inklusive eventuellt visum), kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

° Juniorledare (JC) på Village

För juniorledare (JC) på Village tillkommer kostnader för resan, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.