Verksamhetsberättelse

Förra hemsidan

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en organisation haft under ett verksamhetsår. Den ska tillsammans med bokslut granskas vid revision, gärna mot en verksamhetsplan, för den gångna perioden.

CISV Sweden’s krav på vad en verksamhetsberättelse ska innehålla:

  • Vilken organisation som avdelningen utgör bidragsgrund för, dvs CISV Sweden
  • Vilken verksamhet som lokalföreningen bedrivit under verksamhetsåret
  • Vilka personer som utgör lokalföreningens styrelse
  • Antalet bidragsgrundande medlemmar
  • I ålder 6-25 i lokalföreningen under underlagsåret (siffran ska motsvara uppgifterna i medlemsregistret).

Mall för verksamhetsberättelse finns att ladda ner nedan.