Verksamhetsplan

Förra hemsidan

Verksamhetsplan

En verksamhetsplan är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten i en organisation/förening. En verksamhetsplan används av föreningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra sin verksamhet. Planen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Nyckeln till planens aktiva fortlevnad är att den kontinuerligt utvärderas, uppdateras och används till grund för erfarenhetsåterföring, nulägesanalys och framtidsplanering. Genom att i en verksamhetsplan nedteckna vad vi vill med våra verksamheter och vilka mål vi vill uppnå höjer vi kvalitén i det vi gör. 

Exempel på vad en verksamhetsplan kan innehålla; 

  • Inledning (information om CISV)
  • Ledning och samordning
  • Prioriterade områden under året
  • Forum lokalföreningen ska delta i utanför det lokala arbetet inom föreningen
  • Utbildningar
  • Övrig verksamhet (läger som ska anordnas, delegationer som ska skickas)
  • Projekt föreningen ska arbeta med
  • Finansiering

Mall för verksamhetsplan finns att ladda ner nedan.