Logotyp

Förra hemsidan

Logotyp

CISV Swedens och lokalföreningarnas logotyper ska användas i den mån kommunikationen (oavsett om det är broschyrer, tröjor eller annat) sker med CISV som "avsändare".

Tänk på att använda vår logotyp med försiktighet i sammanhang där det inte är är CISVs officiella åsikt som framförs.

Mer information om de grafiska riktlinjerna (generella för hela CISV International) går att läsa i guiden "Looking Good" på CISV Internationals hemsida. Dessa ska alltid finnas i åtanke vid allt arbete inom CISV.

Behöver ni en särskild version av vår logotyp eller vill ha hjälp med utformningen av till exempel en trycksak med CISV-koppling?
Hör av er till kommittén för varumärke, kommunikation och IT:communication.com@se.cisv.org. Vi hjälper gärna till!