Texter

Förra hemsidan

Texter

Att beskriva CISV i text
Texterna nedan är utgångspunkten för hur vi beskriver CISV i text, i presentationer eller i samtal.

Tänk på att texterna 
- talar om CISV som en helhet (snarare än ett program eller en lokalförening),
- undviker förkortningar (som exempelvis JC/JL, SO, YM, HM, ANB, FS, osv...), samt
- använder positiva och enkla ord (som exempelvis läger och projekt – istället för program, projektledare – istället för stab, osv...).

Läs mer om att skriva text i CISV här:http://resources.cisv.org/branding/Write_to_engage.html

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.

Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

Att vara världsmedborgare innebär att ta ställning och engagera sig för en fredligare värld. Tillsammans skapar vi projekt för en ökad kulturell förståelse, för de mänskliga rättigheterna, för bra utbildning till alla, för en fredlig lösning av alla konflikter, för jämlikhet och jämställdhet och mot rasism, fattigdom och miljöförstöring. 

Vi jobbar med allvarliga och viktiga frågor, men vi gör det på ett positivt och lustfyllt sätt med vardagliga, roliga och konkreta metoder. 

Vi toppar aldrig laget, vi använder ett ledarskap som är motsatsen till elitistiskt och hierarkiskt. Vi strävar ständigt efter att alla ska känna sig välkomna och delaktiga, oavsett vilken gud man tror på, var man bor eller i vilket land ens föräldrar är födda, vem man blir kär i, om man snart ska fylla 100 år eller om man till exempel kommunicerar med teckenspråk. Vi ser heller ingen poäng i att hålla på och tävla en massa, samarbete är mycket roligare. 

CISV finns på 200 platser i världen, i Borås, Buenos Aires, Bombay, osv. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget. 

Varje år genomför CISV massor av läger och projekt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Vissa projekt handlar om att träffas ett par kvällar och exempelvis skapa en teater tillsammans, andra läger är flera veckor och med deltagare från många olika länder. 

Alla CISVs läger och projekt är skräddarsydda för att passa deltagarnas ålder och intresse. CISV arbetar med sju olika program inom vilka alla läger och projekt skapas. De sju programmen gör det möjligt för oss att garantera kvalitén i alla våra läger och projekt.