Ha roligt med din styrelse

Förra hemsidan

Ha roligt med din styrelse

Kanske den viktigaste ingrediensen för att få en styrelse att fungera på längre sikt är att ha roligt ihop. Det är inte den främsta anledningen för de flesta att börja engagera sig, men är styrelsearbetet bara tungt och tråkigt som ingen ser fram emot blir resultatet därefter och omsättningen på styrelsemedlemmar blir hög. Det krävs inte mycket för att höja stämningen på styrelsemötena och få vardagsarbetet med CISV att bli roligt.

Här följer några tips på olika nivåer som används i olika lokalföreningar idag: 
 

Ha styrelsemöten hemma hos varandra
Inte bara är det någon som slipper ta sig till en föreningslokal eller annat ställe, styrelsen får dessutom se hur de andra medlemmarna bor och det blir mer ombonat än vad det är i en lokal som får besök en gång i veckan. Det är enkelt och billigt att ordna fika till mötet och turas ni om blir det inte någon som "alltid" måste ordna med de praktiska bitarna.

Besök verksamheten
Passa på att besöka de lokala aktiviteter som arrangeras, trots allt är de frukterna av styrelsens arbete. Se till att hela styrelsen besöker åtminstone ett arrangemang under året för att inte glömma av att allt arbete är för ett gott syfte, glöm bara inte att meddela ledarna att ni vill komma så ni vet att det passar.

Gör en gemensam genomgång av förväntningar och farhågor
Att vara medvetna om varandras förutsättningar är grunden för att undvika onödiga missförstånd och förstå varför olika människor vill olika saker. Ha för vana att åtminstone en gång om året (när en ny styrelse blivit vald förslagsvis) ägna tid åt att låta alla styrelsemedlemmar skriva ner vilka förhoppningar och farhågor de har inför det kommande CISV-året samt gå igenom dessa tillsammans. På så vis kan ni bli en tätare styrelse där samarbetet flyter bättre, samtidigt som det ger alla i styrelsen ett tillfälle att själva bli medvetna om vad de ska försöka satsa på och vad som ska undvikas i arbetet. 

Gör regelbundna utvärderingar av styrelsearbetet
För att se till att ni är på rätt spår och att alla är med i styrelsearbetet är det nyttigt att då och då utvärdera hur alla tycker styrelsearbetet går. Både positiv och negativ kritik är viktigt, så länge det är konstruktivt. Fundera på hur det som är dåligt går att förändra med de förutsättningar ni har. Hur ska ni bäst ta tillvara vad som är bra i styrelsen? Att ägna en kvart åt detta på fyra-fem möten om året kan ge förvånansvärt bra resultat.

Anordna en social aktivitet
Se till att allt i styrelsen inte bara är hårt arbete, Det är viktigt att ha roligt ihop och slappna av ibland också. Anordna en tack/välkomstmiddag för gamla och nya styrelsemedlemmar. Grilla och spela brännboll i parken tillsammans med sommarens delegationer och andra som vill vara med. Överraska era duktiga ledare med en tacokväll. Listan kan göras hur lång som helst, försök dock att inte lägga detta i samband med ett styrelsemöte då tankarna lätt flyger iväg då även under det som ska vara roligt. 

Bjud in gäster till styrelsemötena
Känner ni att ni vill samarbeta mer med grannföreningen? Bjud in deras styrelse till ert nästa möte. Att träffa andra som gör samma sak men på ett annorlunda vis kan ge nya infallsvinklar och idéer. Det är skönt att prata med någon utomstående som vet precis hur det kan vara. Eller varför inte bjuda in en gästföreläsare i ett aktuellt ämne till ett möte? 

Avtackningar
Glöm inte att ha ordentliga avtackningar till avgående styrelsemedlemmar. En middag som nämnts tidigare kan vara ett alternativ, men en enkel blombukett kan också räcka. De avgående styrelsemedlemmarna är era främsta ambassadörer för att få in nya medlemmar i styrelsen och har gjort ett hårt jobb, se till att ni tydligt visar er uppskattning.