Juniorgrupp

Förra hemsidan

Juniorgrupp

Juniorstyrelse eller juniorgrupp?

En del lokalföreningar har valt att ha en juniorstyrelse parallellt till (den av årsmötet valda) styrelsen. Juniorstyrelsen har ofta en egen budget samt planerar och genomför verksamhet. Att ha en juniorstyrelse med en egen summa pengar att fritt disponera är ett sätt att uppmuntra föreningens juniorer att ta ett större ansvar för verksamheten på ett demokratiskt vis och är en bra inkörsport till styrelsearbete i en lokalförening. Normalt är juniorstyrelser också ett sätt att få en stor juniorverksamhets åsikter att tydligt representeras i lokalföreningsstyrelsen genom juniorrepresentanter i denna. Detta kan fungera på liknande sätt som det gör nationellt, där CISV Sweden's juniorer väljer två representanter till den nationella styrelsen eller genom att styrelsejuniorerna väljs av lokalföreningens ordinarie årsmöte. Det förekommer också att juniorerna även har en mer aktiv stöttning av lokalföreningen i form av en eller två äldre mentorer som fungerar som stöd och kunskapsbank åt juniorerna även om det är en svår balansgång att inte påverka juniorstrukturen för mycket.