Village

Ålder: 11
Antal dagar: 28

Läs mer här.

Village (barnby) är ett fyra veckor långt läger för 11-åringar från olika länder. Att vara med på Village (barnby) är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap.

CISV arrangerade sitt första Village (barnby) redan 1951, samma år som CISV Sweden bildades.

village.linkoping@se.cisv.org

Sommaren 2021

Sommaren 2021 skickar vi ingen deligation på Village på grund av pandemin.

Sitemap
Close

Sök