Bli medlem

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

AKTUELLT

Helgläger i Litslena 9-11 februari i samarbete med Håbo

Helgläger 9-11 februari Litslena Bygdegård. Alla i årskurs 3-8 är välkomna. Juniorspår från åk 6.

 

Se artikeln om YM lägret i Västerås Tidning :) CISV Rocks!

Fredsläger för barn från hela världen skapar vänskapsband

I en vecka har 38 ungdomar från fem olika länder varit på ett läger i Västerås....

YM i Västerås :) 2017/2018

Vi är så nöjda med vårat egna arrangerade YM över nyår 2017/2018 Vi hade delegationer här från USA, Tyskland, Frankrike, Italien och Sverige. Under...

Kalendarium

2018-02-09 - 2018-02-11

Helgläger i samarbete med Håbo

2018-02-11 - CISV Västerås

Uppstartsmöte för alla delegationer

2018-02-11 - CISV Västerås

Årsmöte CISV Västerås

2018-03-10 - 2018-03-11 - CISV Sweden

CISV Swedens årsmöte 2018

2018-03-16 - 2018-03-18 - CISV Sweden

PreImpact 1 - YM och IPP - anmälan senast 2 mars

ÄR DU MELLAN 11 OCH 111 ÅR?

- engagera dig med oss!
AKTIVITETER BLI LEDARE