Bli medlem

I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och projekt, lokala som globala, av och för unga. Vi är CISV.

AKTUELLT

Matlagningsaktivitet på Irsta skolan

Bara det allra bästa till det bästa vi har

Helgläger i Litslena 9-11 februari i samarbete med Håbo

Helgläger 9-11 februari Litslena Bygdegård. Alla i årskurs 3-8 är välkomna. Juniorspår från åk 6.

 

Se artikeln om YM lägret i Västerås Tidning :) CISV Rocks!

Fredsläger för barn från hela världen skapar vänskapsband

I en vecka har 38 ungdomar från fem olika länder varit på ett läger i Västerås....

Kalendarium

2018-03-23 - 2018-03-25 - CISV Västerås

Juniorhelg i Litslena!

2018-04-20 - 2018-04-22 - CISV Västerås

Helgläger i Sevalla

2018-04-28 - CISV Sweden

CISV på Liseberg 2018

2018-04-28 - CISV Västerås

Lisebergsdagen 28 april, gemensam bussresa!

ÄR DU MELLAN 11 OCH 111 ÅR?

- engagera dig med oss!
AKTIVITETER BLI LEDARE