Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med CISV Linköping? Skicka ett mail till linkoping@remove-this.se.cisv.org.

Styrelsen

Ordförande
Per Lindahl, president.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Vice ordförande
Vera Bökman, vicepresident.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare
Julia Grentzelius, secretary.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Kassör
Mats Anderzon, treasurer.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Ledamöter 
board.list.linkoping@remove-this.se.cisv.org 

Martin Falebrand
Mats Anderzon
Marina Anderzon

Juniorrepresentanter
Moa Anderzon och Gabriel Ringqvist boardjunior.linkoping@remove-this.se.cisv.org 

Ansvarsområden

Interchange: lic.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Step Up: stepup.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Barnby: village.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Ledare och stab: leadertraining.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Hemsida: Martin Falebrand webmaster.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Medlemsregistret: Anette Franzén member.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Revisor: Anders Monemar

Valberedning: Martina Berglund och Amanda Christiansen

Risk management: rm.linkoping@remove-this.se.cisv.org

CISV-bladet: Vera Bökman newsletter.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Liseberg: 

Fondsökning: fundraiser.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Enskilda deltagare: 

Juniorverksamheten

Lokala Junior Representanter

Moa Anderzon och Gabriel Ringqvist 

ljr.linkoping@remove-this.se.cisv.org