Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med CISV Linköping? Skicka ett mail till linkoping@remove-this.se.cisv.org.

Styrelsen

Ordförande
Amanda Christiansen, president.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Vice ordförande
Martina Berglund, vicepresident.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare
Vera Bökman, secretary.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Kassör
Eva Bökman, treasurer.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Ledamöter 
board.list.linkoping@remove-this.se.cisv.org 

Roger Berg
Per Lindahl
Martin Falebrand
Maria Sjöblom

Juniorrepresentanter
Julia Grentzelius, boardjunior.linkoping@remove-this.se.cisv.org 

Ansvarsområden

Interchange: Niklas Lanzén lic.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Step Up: Petra Karlqvist stepup.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Barnby: Lisa Herland village.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Ledare och stab: Martina Berglund leadertraining.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Hemsida: Amanda Christiansen webmaster.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Medlemsregistret: Anette Franzén member.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Revisor: Anders Monemar

Valberedning: Leon Gruber och Göran Gruber

Risk management: Roger Berg och Gunilla Karlsson rm.linkoping@remove-this.se.cisv.org

CISV-bladet: Vera Bökman newsletter.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Liseberg: Göran Gruber

Fondsökning: Martina Berglund fundraiser.linkoping@remove-this.se.cisv.org

Enskilda deltagare: Ann-Sofie Ströberg 

Juniorverksamheten

Lokala Junior Representanter

Julia Grentzelius & Ida Lanzén

ljr.linkoping@remove-this.se.cisv.org