Kontakt

Vill du komma i kontakt med CISV Linköping? Skicka ett mail till

board.linkoping@cisv.se

Styrelsen

Ordförande
Ingela Lindahl, ingela.lindahl@cisv.se

Vice ordförande

Christin Källström, christin.kallstrom@cisv.se

Sekreterare

Anna-Karin Dandenell, anna-karin.dandenell@cisv.se

Kassör
Mats Anderzon, treasurer.linkoping@cisv.se

Ledamöter

Anja Andersson, anja.andersson@cisv.se

Åsa Johansson, asa.monemar@cisv.se

Linda Salomonsson, linda.salomonsson@cisv.se

Juniorrepresentanter
Ellen Lindahl boardjunior.linkoping@cisv.se

Ansvarsområden

Interchange: lic.linkoping@cisv.se

Step Up: stepup.linkoping@cisv.se

Barnby: village.linkoping@cisv.se

Ledare och stab: leadertraining.linkoping@cisv.se

Hemsida: Anja Andersson webmaster.linkoping@cisv.se

Medlemsregistret: Lisa Herland member.linkoping@cisv.se

Revisor: Anders Monemar

Valberedning: Mats Anderzon och Julia Grentzelius

Risk management: Martin Falebrand rm.linkoping@cisv.se

Fondsökning:fundraiser.linkoping@cisv.se

Juniorverksamheten

Lokala Juniorrepresentanter

Ellen Lindahl

ljr.linkoping@cisv.se

Sitemap
Close

Sök