Om CISV Sweden

CISV är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. Vi arbetar med fredsutbildande aktiviteter på lokal, nationell och internationell nivå. Sedan starten 1951 har vi genomfört ungefär 8 500 internationella läger och projekt med 318 000 deltagare.

CISV finns på 200 platser i världen, i Malmö, München, Mexico City och så vidare. Vi är en demokratisk organisation som bygger på samarbete och ideellt engagemang. Överallt och ständigt skapar vi nya läger och projekt. Tillsammans har vi bestämt oss för att det går skapa en bättre värld, ett litet steg i taget.

CISV består i Sverige av elva lokalföreningar som tillsammans har ungefär 1 300 medlemmar.
CISV Sweden är lokalföreningarnas nationella förbund.
CISV Sweden är en del av CISV International.

Organisation

CISV Swedens roll är att på uppdrag av lokalföreningarna, inom ramen för stadgarna, genomföra den av årsmötet antagna verksamhetsplanen.

Mellan årsmötena leds CISV Sweden av en styrelse som verkställer årsmötets beslut, koordinerar de nationella kommittéerna samt representerar organisationen utåt.

Parallellt till styrelsen finns ytterligare tre grupper som agerar direkt på uppdrag från årsmötet, dessa är juniorverksamhetens representanter, valberedningen samt revisorerna.

CISV Sweden har ett stort nätverk av likasinnade organisationer och samarbetsorganisationer.

Sitemap
Close

Sök