Village - 11 år

- Anmälan till barnby 2020 är stängd! -

En barnby är ett fyra veckor långt läger för elvaåriga barn från olika länder. En delegation består av två flickor, två pojkar samt en vuxen ledare. På en barnby finns också sex juniorledare i åldern sexton till sjutton år samt en stab med vuxna, som planerar och organiserar lägret. På barnbyn finns deltagare från tio till tolv olika nationer, där alla världsdelar ofta är representerade. Varje barnby finansieras av den arrangerande lokalföreningen och av deltagaravgifter. Allt arbete bygger på ideell verksamhet. Aktiviteterna på en barnby är av de mest skiftande slag – lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama och utfärder. Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för andra människor. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är ett hinder för vänskap.

Varför vänder vi oss just till elvaåringar?

Vi vet att detta är en idealisk ålder att sammanföra barn, som då är fördomsfria och mottagliga för intryck, spontana och aktiva. Barn i den här åldern generellt är gamla nog att vara borta från sina föräldrar under en längre tid men samtidigt unga nog att vara öppna för nya intryck och attityder. De flesta har lätt för att kommunicera med andra, både barn och vuxna. 11-årsåldern är lämplig också för att det är en relativt lugn period innan puberteten gör entré. Village-programmet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse.

 

CISV Östersund sänder under 2020 barnbydelegationer till:

  • Village – Auvergne, Frankrike – 2020-07-10 - 2020-08-06

Deltagarna ska fylla 11 någon gång under 2020.

Vad lär man sig på en barnby?

Det kan vara lite högtidligt under de första timmarna, medan deltagarna samlas. De kommer resande från världens alla hörn, från väst och öst, från nord och syd. De kommer delegationsvis, 2+2+1. För många är detta den första riktiga kontakten med människor från andra länder, kulturer och religioner. På barnbyn ska de leva tillsammans i en hel månad. Blygseln försvinner ganska snabbt. Delegationerna löses upp och barnen finner varandra oberoende av nationalitet. Det officiella språket är engelska, men i praktiken blir det en obeskrivlig blandning av deltagarnas egna språk, lite engelska och mycket improviserat teckenspråk. Barnen och ledarna diskuterar och bestämmer tillsammans regler för samvaron och programmet på barnbyn. På ett roligt och stimulerande sätt lär de sig samarbeta och ta ansvar för beslut.

Hur stor är gruppen?

Varje delegation består alltid av två flickor och två pojkar samt en vuxen ledare. Detta innebär att hela barnbyn kommer att bestå av 40-48 barn och tio till tolv ledare, sex juniorledare och en stab på fem personer.

Familjen

CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de barnbyar som barnen från Östersundsföreningen deltar i.

Kostnader

200 kr - Anmälningsavgift

5 100 kr - Deltagaravgift från CISV Sweden, inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares omkostnader.

Tillkommer:

Medlemsavgift från CISV Sweden

Reskostnad; Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad

Övriga kostnader; Fickpengar, presenter till värdfamiljer, kostnader för klippböcker och

andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan

https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={F7E7B0A8-3F0B-4CB5-9981-A8BF42493C28}

Sista anmälningsdag är förlängt då vi fortfarande söker deltagare till delegationerna!

Ny medlem registrerar sig här.

 

Kontaktperson:

Kent Loo

Email: kent.loo@cisv.se

Läs mer allmänt om Village.

Sitemap
Close

Sök