Stadgar

Under 2018 har styrelsen tagit fram nya stadgar i linje med CISV Swedens. Bland annat har CISVs nya logga införts och formuleringar ändrats, så som bytt ut "juniorsektionen" till "juniorverksamheten". Vi uppmuntrar alla medlemmar att se över stadgarna då vi röstar om dem på årsmötet den 3 februari 2018.

Sitemap
Close

Sök