Stadgar

Under 2018 har styrelsen tagit fram nya stadgar i linje med CISV Swedens. Bland annat har CISVs nya logga införts och formuleringar ändrats, så som bytt ut "juniorsektionen" till "juniorverksamheten".

Vid årsmötet 2021 bifölls en stadgeändring för andra året i rad. Vi ändrade tidsspannet mellan årsskiftet och årsmötet.

Sitemap
Close

Sök