Step Up - 14 resp 15 år

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. På lägret deltar delegationer från upp till tio länder, sammanlagt är det ca 40 deltagare. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare.

Step Up är ett mångkulturellt läger som utifrån ett förutbestämt tema utvecklar aktiviteter och diskussioner. Målet är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Verksamheten ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroende och stimulera kritiskt tänkande.

Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron med stöd från ledargruppen. Det är deltagarna själva som står för genomförandet av sina planerade aktiviteter. Ungdomarna erbjuds på detta sätt en miljö där de har möjlighet att ta ansvar och initiativ genom ledarskap.

Step Up arrangeras för 14- eller 15-åringar. Man ska fylla "lägets ålder" någon gång under 2023.

Delgationer för CISV Helsingborg 2023

Step up för deltagare som är 14 år:

  • Norge, 2023-06-30 -> 2023-07-22

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader

I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar.

Step up 23 dgr: 5900kr

Tillkommer: Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader

Anmälan

Ni ansöker genom att fylla i anmälningsformuläret. Är den sökande inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Din ansökan är inte giltig förrän medlemsavgiften är betald. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer att äga rum i november/december. Det är obligatoriskt att delta på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Step Up med CISV Helsingborg.

Anmälan Step up 2023

Ny medlem registrerar sig här.

Sista dag för anmälan är den 3 december och därefter görs en lottning till platserna. Om det finns platser kvar till Step Up efter lottning är det först till kvarn som gäller.

Kontaktperson

Susanna Duval
susanne@duval.se

Läs mer allmänt om Step Up.

Sitemap
Close

Sök