Step Up - 14 resp 15 år

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. På lägret deltar delegationer från upp till nio länder, sammanlagt är det ca 36 deltagare. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare.

Step Up är ett mångkulturellt läger som utifrån ett förutbestämt tema utvecklar aktiviteter och diskussioner. Målet är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Verksamheten ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroende och stimulera kritiskt tänkande.

Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron med stöd från ledargruppen. Det är deltagarna själva som står för genomförandet av sina planerade aktiviteter. Ungdomarna erbjuds på detta sätt en miljö där de har möjlighet att ta ansvar och initiativ genom ledarskap.

Step Up arrangeras för 14- och 15-åringar. Deltagarna ska ha rätt ålder någon gång mellan den 1 juni och 31 augusti för läger som äger rum på sommaren och mellan 1 november och 31 januari för läger som äger rum på vintern.

CISV Helsingborg sänder 2019 en delegation 15 -åringar till:
Canada, LONDON 05/07->27/07 15-åringar

CISV Helsingborg sänder 2019 en delegation 14-åringar till:
Colombia, MEDELLIN 30/06->22/07 14-åringar
Costa Rica, COSTA RICA 27/12->18/01 14-åringar

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
200 kr - Anmälningsavgift
4 800 kr - Deltagaravgift inkl ledarens utbildning, internationell avgift, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring samt t-shirt 2018.

Tillkommer: Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader

Anmälan

Efter att ha fyllt i ansökningsblanketten (se länk nedan) får ni en faktura på anmälningsavgiften. Är den sökanden inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften (OBS! Medlemsavgiften för 2017 är sänkt till 100 kr för er som ansöker om medlemskap nu). Din ansökan är inte giltig förrän anmälnings- och medlemsavgifterna är betalda. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum efter Prova-På-Lägret den 18-19 november. Det är obligatoriskt att ha deltagit på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Step Up med CISV Helsingborg.

Ny medlem registrerar sig här.

Kontaktperson:
Katarina Ralfsson
Tel: 0708-15 64 30
Email: katarina.ralfsson@gmail.com

Läs mer allmänt om Step Up.

Sitemap
Close

Sök

Genom att använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.
Hitta ytterligare information på Cookies
Ok