Step Up - 14 resp 15 år

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. På lägret deltar delegationer från upp till tio länder, sammanlagt är det ca 40 deltagare. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare.

Step Up är ett mångkulturellt läger som utifrån ett förutbestämt tema utvecklar aktiviteter och diskussioner. Målet är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Verksamheten ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroende och stimulera kritiskt tänkande.

Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron med stöd från ledargruppen. Det är deltagarna själva som står för genomförandet av sina planerade aktiviteter. Ungdomarna erbjuds på detta sätt en miljö där de har möjlighet att ta ansvar och initiativ genom ledarskap.

Step Up arrangeras för 14- eller 15-åringar. Man ska fylla "lägets ålder" någon gång under 2023.

2023 har CISV Helsingborg ingen delegation för Step Up

 

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader

I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar.

Step up 23 dgr: 5900kr

Tillkommer: Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader

Anmälan

Anmälan

Anmälan är nu stängd. Om du har mer frågor kan du kontakta president.helsingborg@cisv.se .

Ny medlem registrerar sig här.

Kontaktperson

Susanna Duval
susanne@duval.se

Läs mer allmänt om Step Up.

Sitemap
Close

Sök