Step Up - 14 resp 15 år

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. På lägret deltar delegationer från upp till tio länder, sammanlagt är det ca 40 deltagare. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare.

Step Up är ett mångkulturellt läger som utifrån ett förutbestämt tema utvecklar aktiviteter och diskussioner. Målet är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Verksamheten ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroende och stimulera kritiskt tänkande.

Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron med stöd från ledargruppen. Det är deltagarna själva som står för genomförandet av sina planerade aktiviteter. Ungdomarna erbjuds på detta sätt en miljö där de har möjlighet att ta ansvar och initiativ genom ledarskap.

Step Up arrangeras för 14- eller 15-åringar.

Step Up delegationer CISV Helsingborg 2024:

  • 14 åringar (född 090901-100831): North East, Storbritannien 240720 - 240811
  • 15 åringar (född 080901-090831): Lissabon, Portugal 240705- 240727

 

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader

I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar.

Step up 23 dgr: 5900kr Avgift för 2023, uppdaterad information om avgifter för 2024 kommer inom kort.

Tillkommer: Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader

Anmälan: https://asp.sportadmin.se/form/form.asp?ID={F0AC5A07-150B-40E8-BA79-EA6FF140318F}

Sista anmälningsdag: 26/11

 

Observera att det även är obligatoriskt att bli medlem i CISV Helsingborg om du inte redan är det. Det blir du enkelt här:

Ny medlem registrerar sig här.

Kontaktperson

Susanna Duval
susanne@duval.se

Läs mer allmänt om Step Up.

Sitemap
Close

Sök