Step Up - 14 resp 15 år

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. På lägret deltar delegationer från upp till nio länder, sammanlagt är det ca 36 deltagare. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare.

Step Up är ett mångkulturellt läger som utifrån ett förutbestämt tema utvecklar aktiviteter och diskussioner. Målet är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Verksamheten ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroende och stimulera kritiskt tänkande.

Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron med stöd från ledargruppen. Det är deltagarna själva som står för genomförandet av sina planerade aktiviteter. Ungdomarna erbjuds på detta sätt en miljö där de har möjlighet att ta ansvar och initiativ genom ledarskap.

Step Up arrangeras för 14- och 15-åringar.

CISV har ändrat sina åldersregler för att åka på internationella läger. För att kunna söka ett läger på sommaren måste du uppfylla något av följande kriterier:
- Fylla "lägets ålder" någon gång under 2021.

För läger som är under vintern gäller att du inneha lägrets ålder under perioden 1/11 - 31/1 2021

CISV Helsingborg planerade 2021 att skicka en delegation 15 -åringar till:
Step Up Algeria, Algiers 01/07 - 23/07

CISV Helsingborg planerade 2021 att skicka en delegation 14-åringar till:
Step Up Germany, Berlin 09/07 - 31/07
Step Up Singapore, Singapore 11/06 - 03/07

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
4 800 kr - Deltagaravgift inkl ledarens utbildning, internationell avgift, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring.

Tillkommer: Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader

Anmälan

Ni söker genom att fylla i anmälningsformuläret. Är den sökanden inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Din ansökan är inte giltig förrän medlemsavgifterna är betalda. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum i november. Det är obligatoriskt att ha deltagit på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Step Up med CISV Helsingborg.

Ny medlem registrerar sig här.

Du anmäler dig på följande länk:
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={BF781974-7576-4720-A75A-35936E47CA3E}

 

Kontaktperson:

Katarina Ralfsson
Tel: 0708-15 64 30
Email: katarina.ralfsson@gmail.com

Läs mer allmänt om Step Up.

Sitemap
Close

Sök