Kontakt

Vid frågor, fundringar eller andra synpunkter, kontakta gärna någon i vår styrelse.

CISV Helsingborgs styrelse 2022

Ordförande
Kristian Hasselqvist, president.helsingborg@cisv.se

Vice ordförande
Katarina Dahlqvist, vicepresident.helsingborg@cisv.se

Sekreterare
Li Merander, secretary.helsingborg@cisv.se

Kassör
Sara Ekman, treasurer.helsingborg@cisv.se

Juniorrepresentant
David Engström, David.Engström@cisv.se

Ledamot
Betty Rosenlind

Sitemap
Close

Sök