Kontakt

Kontakt

Vid frågor, undringar eller andra synpunkter, kontakta gärna någon i vår styrelse.

CISV Helsingborgs styrelse 2018

Ordförande

Anna Matteoni, president.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Vice ordförande

Kristian Hasselqvist, vicepresident.helsingborg@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare

Mattias Räftegård, secretary.helsingborg@remove-this.se.cisv.org 

Kassör

Lars Rosenqvist, lars.rosenqvist@remove-this.se.cisv.org

Juniorrepresentant

Nora Matteoni, nora.matteoni@remove-this.se.cisv.org
Filippa Torsvik, filippa.torsvik@remove-this.se.cisv.org

Ledarmot

Annelie Hennigor, Annelie.hennigor@remove-this.se.cisv.se

 Tina Reimer, tina.reimer@remove-this.se.cisv.org