Village - 11 år

Villiage är det urspungliga programmet i CISV och kallades tidigare för barnby. Village är ett fyra veckor långt läger för elvaåriga barn från olika länder. En delegation består av två flickor, två pojkar samt en vuxen ledare. På en barnby finns också sex juniorledare i åldern sexton till sjutton år samt en stab med vuxna, som planerar och organiserar lägret. På lägret finns deltagare från tio till tolv olika nationer, där alla världsdelar ofta är representerade. Varje village finansieras av den arrangerande lokalföreningen och av deltagaravgifter. Allt arbete bygger på ideell verksamhet. Aktiviteterna på ett village är av de mest skiftande slag – lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama och utfärder. Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för andra människor. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är ett hinder för vänskap.

Varför vänder vi oss just till elvaåringar?
Vi vet att detta är en idealisk ålder att sammanföra barn, som då är fördomsfria och mottagliga för intryck, spontana och aktiva. Barn i den här åldern generellt är gamla nog att vara borta från sina föräldrar under en längre tid men samtidigt unga nog att vara öppna för nya intryck och attityder. De flesta har lätt för att kommunicera med andra, både barn och vuxna. 11-årsåldern är lämplig också för att det är en relativt lugn period innan puberteten gör entré. Village-programmet är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse.

Delegationer för CISV Helsingborg 2024

  • Mainz-Wiesbaden, Tyskland 2024-07-19 -> 2024-08-10, 23 dagar

Man ska vara född mellan 120901-130831 för att kunna söka till Village 2024.

Vad lär man sig på ett Village?

Det kan vara lite högtidligt under de första timmarna, medan deltagarna samlas. De kommer resande från världens alla hörn, från väst och öst, från nord och syd. De kommer delegationsvis, 2+2+1. För många är detta den första riktiga kontakten med människor från andra länder, kulturer och religioner. På lägret ska de leva tillsammans i en hel månad. Blygseln försvinner ganska snabbt. Delegationerna löses upp och barnen finner varandra oberoende av nationalitet. Det officiella språket är engelska, men i praktiken blir det en obeskrivlig blandning av deltagarnas egna språk, lite engelska och mycket improviserat teckenspråk. Barnen och ledarna diskuterar och bestämmer tillsammans regler för samvaron och programmet på lägret. På ett roligt och stimulerande sätt lär de sig samarbeta och ta ansvar för beslut.

Hur stor är gruppen?
Varje delegation består alltid av två flickor och två pojkar samt en vuxen ledare. Detta innebär att hela barnbyn kommer att bestå av 40-48 barn och tio till tolv ledare, sex juniorledare och en stab på fem personer.

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sätt uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de barnbyar som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar. 2023 var avgifterna enligt nedan. Avgiften för 2024 är ännu ej fastställd.

Deltagaravgift Village 23 dgr 5900 kr (nedkortat Village)
Deltagaravgift Village 28 dgr 7000 kr

Tillkommer:
Reskostnad; Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader; Fickpengar, presenter till värdfamiljer, kostnader för klippböcker och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan

Du ansöker genom att fylla i webformuläret.

Är den sökande inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften.

Det är obligatoriskt att delta på CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Village med CISV Helsingborg.

Ny medlem registrerar sig här, medlemskap är obligatoriskt för att söka till internationella program.

Anmälningslänk: https://asp.sportadmin.se/form/form.asp?ID={F0AC5A07-150B-40E8-BA79-EA6FF140318F}

Sista anmälningsdag: 26/11

 

Kontaktpersoner:

Rodolfo Zúñiga
rodolfozv@gmail.com

Läs mer allmänt om Village.

Sitemap
Close

Sök