Youth Meeting - 12-13 och 14-15 år

Youth Meeting är ett åtta dagar långt internationellt läger. På lägret deltar 25-35 deltagare och ledare från fem eller sex olika nationer samt fyra stabsmedlemmar. Varje delegation består av tre flickor och tre pojkar, samt en vuxen ledare. Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema som deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Som deltagare på ett Youth Meeting lär man sig att ta ansvar, hur man konkret arbetar med spännande teman, mera om andra kulturer och hur man kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

Youth Meeting arrangeras för olika åldersgrupper. Deltagarna ska ha anvisad ålder under lägret.

CISV Helsingborg sänder våren 2021 en delegation till:

- Youth Meeting Italy Florence 17/07 - 31/07, 12-13 år

CISV håller har ändrat sina åldersregler för att åka på internationella läger. Så för att kunna söka ett läger måste du inneha "lägrets ålder" under året (1/12 - 31/1 2021).

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sett uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
1900 kr - Deltagaravgift inkl ledarens utbildning, internationell avgift, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring.

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/6 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan
Du söker genom att fylla i webformuläret. Är den sökanden inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum i november. Det är obligatoriskt att ha deltagit på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Youth Meeting med CISV Helsingborg. Du anmäler dig på länken nedan.

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={890805C1-44E4-4F9F-9FC2-CDDAF72139DE}

Ny medlem registrerar sig här.

Kontaktperson:
Anneli Gille
mail: anneli.gille@cisv.se

Läs mer allmänt om Youth Meeting (på CISV Swedens hemsida)

Sitemap
Close

Sök