Youth Meeting - 12-13 år

Youth Meeting är ett åtta dagar eller två veckor långt internationellt läger. På lägret deltar 25-35 deltagare och ledare från fem eller sex olika nationer samt fyra stabsmedlemmar. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare. Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema som deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Som deltagare på ett Youth Meeting lär man sig att ta ansvar, hur man konkret arbetar med spännande teman, mera om andra kulturer och hur man kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

Youth Meeting arrangeras för olika åldersgrupper. Deltagarna ska fylla lägrets ålder under 2023.

Delgationer för CISV Helsingborg 2023

Sommar:

  • Czech Republic Prague, 2023-07-01 -> 2023-07-15, 15 dagar.
  • Japan Kyushu, -> 2023-08-06 2023-08-13, 8 dagar
  • Norway, 2023-06-30 -> 2023-07-14, 15 dagar
  • USA Midwest Ohio, 2023-06-24 -> 2023-07-08, 15 dagar

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sett uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar.

Youth Meeting 8 dgr: 2650 kr
Youth Meeting 15 dgr: 4150 kr

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan
Du söker genom att fylla i webformuläret. Är den sökande inte medlem måste ni även fylla i medlemsansökan (se länk nedan), ni får då en faktura på medlemsavgiften. Vi kan inte garantera en plats i delegationen då många ungdomar kan tänkas söka. En lottdragning kommer äga rum i november/december. Det är obligatoriskt att delta på något av CISV Helsingborgs lokala läger för att få åka på Youth Meeting med CISV Helsingborg.

Anmälan Youth Meeting 2023

Ny medlem registrerar sig här.

Sista dag för anmälan är den 3 december och därefter görs en lottning till platserna. Om det finns platser kvar till Youth Meeting efter lottning är det först till kvarn som gäller.

Kontaktperson:
Karolina Aplander
karolina.aplander@gmail.com

Läs mer allmänt om Youth Meeting (på CISV Swedens hemsida)

Sitemap
Close

Sök