Youth Meeting - 12-13 år

Youth Meeting är ett åtta dagar eller två veckor långt internationellt läger. På lägret deltar 25-35 deltagare och ledare från fem eller sex olika nationer samt fyra stabsmedlemmar. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare. Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema som deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Som deltagare på ett Youth Meeting lär man sig att ta ansvar, hur man konkret arbetar med spännande teman, mera om andra kulturer och hur man kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

Youth Meeting arrangeras för åldersgruppen 12-13 åringar. För sommaren 2024 ska du som söker vara född mellan 100901-120831.

Delgationer för CISV Helsingborg 2024

  • Maharashta, Indien 240610 - 24062
  • Kansai, Japan 240817 - 240831

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sett uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar. Nedan framgår avgiften för 2023, uppdaterad information med avgift för 2024 kommer.

Youth Meeting 8 dgr: 2650 kr
Youth Meeting 15 dgr: 4150 kr

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan: https://asp.sportadmin.se/form/form.asp?ID={F0AC5A07-150B-40E8-BA79-EA6FF140318F}

Sista anmälningsdag: 26/11

 

Observera att det även är obligatoriskt att bli medlem i CISV Helsingborg, det blir du enkelt här:

https://www.cisv.se/helsingborg/bli-medlem/

 

Kontaktperson:
Karolina Aplander
karolina.aplander@gmail.com

Läs mer allmänt om Youth Meeting (på CISV Swedens hemsida)

Sitemap
Close

Sök