Youth Meeting - 12-13 år

Youth Meeting är ett åtta dagar eller två veckor långt internationellt läger. På lägret deltar 25-35 deltagare och ledare från fem eller sex olika nationer samt fyra stabsmedlemmar. Varje delegation består av två flickor och två pojkar, samt en vuxen ledare. Youth Meeting är ett flexibelt, temabaserat projekt i lägerformat. Den interkulturella gruppen utforskar tillsammans ett fredsutbildande tema som deltagargruppen planerar och genomför aktiviteter kring. Ledarna och projektledningen kommer att stötta och hjälpa deltagarna att planera och genomföra aktiviteterna. Som deltagare på ett Youth Meeting lär man sig att ta ansvar, hur man konkret arbetar med spännande teman, mera om andra kulturer och hur man kan engagera sig för ett fredligare samhälle.

Youth Meeting arrangeras för olika åldersgrupper. Deltagarna ska fylla lägrets ålder under 2023.

Delgationer för CISV Helsingborg 2023

Sommar:

  • Västerås, 2023-07-01 -> 2023-07-15, 15 dagar. FULLT
  • USA Midwest Ohio, 2023-06-24 -> 2023-07-08, 15 dagar. FULLT
  • Portugal Lissabon, 2023-12-26 -> 2024-01-02 ÖPPET FÖR ANMÄLAN (se länk nedan)

Familjen
CISV:s verksamhet bygger i stort sett uteslutande på enskildas ideella insatser. Deltagarens familj spelar en stor roll i förberedelsearbetet inför lägret. Dessutom krävs att varje familj bidrar med ett antal lokala insatser. På samma sätt bidrar familjer runtom i världen med sina insatser på de olika läger som barnen från Helsingborgsföreningen deltar i.

Kostnader
I kostnaden ingår deltagaravgift inkl internationella avgifter, ansvars-, sjukdoms, olycksfalls- och reseförsäkring, ledarutbildning och ledares resor till obligatoriska utbildningar.

Youth Meeting 8 dgr: 2650 kr
Youth Meeting 15 dgr: 4150 kr

Tillkommer:
Resekostnad: Egen biljettkostnad + 1/4 av ledarens resekostnad
Övriga kostnader: Fickpengar och andra av delegationen överenskomna kostnader.

Anmälan

Anmälan till Youth Meeting i Portugal är öppen. Sista anmälningsdag är den 16 april och därefter kommer platserna att lottas. Om du har frågor kan du kontakta programansvarig nedan.

Länk till anmälan: https://asp.sportadmin.se/form/form.asp?ID={8B7B96BE-427C-4676-9744-4F1F27C9A107}

För att resa på internationellt läger med CISV Helsingborg måste du vara medlem och ha deltagit på minst ett lokalt läger. Nästa lokala läger är den 5-7 maj 2023.

Ny medlem registrerar sig här.

Kontaktperson:
Karolina Aplander
karolina.aplander@gmail.com

Läs mer allmänt om Youth Meeting (på CISV Swedens hemsida)

Sitemap
Close

Sök