Kontakt

Kontakt

Samtliga i styrelsen kan nås på fornamn.efternamn@se.cisv.org och även på den mailadress som är kopplad till vissa uppdrag.

Om du vill nå samtliga i styrelsen, maila board.list.strangnas@remove-this.se.cisv.org.

Styrelsen

Ordförande
Anna Berg, president.strangnas@remove-this.se.cisv.org

Vice ordförande
Åsa Granberg, vicepresident.strangnas@remove-this.se.cisv.org

Sekreterare
Maria Nordin, secretary.strangnas@remove-this.se.cisv.org

Kassör
Rosalie Fors, treasurer.strangnas@remove-this.se.cisv.org

Ledamöter
Lena Nordin, Linnéa Berg, Åsa Erikson, Bodil Nordin, Jakob Rundgren, Eva Hammarström, Matilda Fors, Julia Lidholm, Vilhelm Österås

Ansvarsområden