Youth Meeting

 

Youth Meeting är ett kortare läger på 8 eller 15 dagar. Det riktar sig till åldersgruppen 12-13 år. Lägren består av 8 delegationer från olika länder i regionen med 4 deltagare i varje och en vuxen ledare som förbereder sig för lägret tillsammans. Innan du åker iväg kommer du alltså ha lärt känna din ledare och gruppen du åker med.

Lägren har ett tema som deltagarna förbereder material för hemma innan lägret. Målsättningen med Youth Meeting är fredsutbildning grundad i upplevelsebaserat lärande.

 

 

Youth Meeting 2022 // obs 22-02-03 ändring av datum

CISV Strängnäs har fått plats på två läger för youth meeting 2022, ett sommar och ett vinter.

Vi har fått nya datum för lägret till Luxemburg och det har flyttats fram 2 veckor. Nytt datum är:

  • Sommar; Youth meeting till Luxemburg, 6/8 - 20/8, för 12-13-åringar.

 

  • Vinter; Youth meeting till Amsterdam, Holland, 27/12 2022 – 3/1 2023, för 12-13-åringar.

 

Ansökan till youthmeeting gör du här

För att söka YM 2022 skall du vara född 2010 eller 2009 dvs fylla 12 eller 13 år under 2022.

 

Kostnader

Själva lägeravgiften är nu fastställd till 3 550 kr.

Resa, flygbiljett m m

Tillsammans betalar ni ledarens resa

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger om sådana ingår

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Medlemsavgift CISV Strängnäs

Se mer ang ekonomi och kostnader här

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på i första hand föräldrars engagemang världen över. För att få skicka delegationer måste man arrangera egna läger.

Under sommaren 2022 kommer vi i CISV Strängnäs arrangera ett

  • Step up för 14-åringar, 17/6 – 9/7.

Vi behöver hjälp med planering inför detta och deltagande på lämpligt sätt under lägret och det kommer förväntas aktivt engagemang av er som föräldrar till barn som får åka på eget läger. Ju fler vi är som deltar desto mindre arbete för var och en och att vara delaktig i läger på hemmaplan t.ex. som värdfamilj kan vara en väldigt rolig ingång till CISV.

Om du har några frågor, kontakta: youthmeeting.strangnas@cisv.se

 

Sitemap
Close

Sök