Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. Delegationen består av 4 deltagare och 1 ledare, och varje läger 9-11 delegationer, samt stab. Lägret börjar med att ledarna får två dagars planering, då ungdomarna bor hos värdfamiljer och får på så sätt inblick i värdlandets samhälle och kultur. Innan du åker iväg lär du känna din ledare och de andra deltagarna i gruppen.

Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret. De planerar och genomför aktiviteter, bestämmer dagens schema och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter.

 

Step Up 2022

CISV Strängnäs har fått plats på ett Step Up under sommaren 2022.

Obs en mindre ändring vad gäller datum inkom 22-02-03 då lägret slutdatum ändrades till 30/7.

  • Step Up till Prag, Tjeckien, den 8/7 – 30/7, för 14-åringar (f 2008)

Ansökan 2022 finns här

Sista ansökningsdag är den 28 jan 2022.

Kostnader

Själva lägeravgiften är fastställd för 2022 till 5 250 kr.

Resa, flygbiljett m m

Tillsammans betalar ni ledarens resa

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger om sådana ingår

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Medlemsavgift CISV Strängnäs

Läs mer om ekonomi och kostnader här

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på i första hand föräldrars engagemang världen över. För att få skicka delegationer måste man arrangera egna läger.

Under sommaren 2022 kommer vi i CISV Strängnäs att arrangera ett

  • Step Up för 14-åringar, 17/6 – 9/7.

Vi behöver hjälp med planering inför detta och deltagande på lämpligt sätt under lägret och det kommer förväntas aktivt engagemang av er som föräldrar till barn som får åka på eget läger. Ju fler vi är som deltar desto mindre arbete för var och en och att vara delaktig i läger på hemmaplan t.ex. som värdfamilj kan vara en väldigt rolig ingång till CISV.

Om du har några frågor, kontakta: stepup.strangnas@cisv.se

 

Sitemap
Close

Sök