Village

Village (barnby) är ett läger för 11-åringar. Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare (minst 21 år). På lägret finns även 5-6 JC (juniorledare) och en pedagogisk stab som leder lägret framåt. Ett Village varar i 23 alternativt 28 dagar.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta Village-ansvarig: village.bastad-bjare@cisv.se.

Tilldelning 2024

Delegationer för CISV Båstad-Bjäre 2024

 • Montreal, Kanada 28/6-25/7 (28 dagar)
 • Milano, Italien 5/7-1/8 (28 dagar)
 • Nederländerna 19/7-10/8 (23 dagar)

För att kunna åka på Village ska man vara född 1/9 2012 - 31/8 2013

Ansökningstiden gick ut den 17 november 2023.
För de som blir antagna till Village är det obligatoriskt att delta i delegationsträff 21 januari 2024 kl 13-15.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är:

 • 23 dagar: 6 600 kr + tillkommande kostnader, se info nedan

 • 28 dagar: 7 600 kr + tillkommande kostnader, se info nedan

  I avgiften ovan ingår lägervistelse inklusive mat och logi samt försäkring.

  CISV Båstad-Bjäre lägger till 1 000 kr per deltagare på de internationella avgifterna.
  Detta för att täcka vissa kostnader för ledaren (t.ex. resor till ledarens obligatoriska utbildningar).

  Övriga tillkommande kostnader:
  -medlemskap i CISV
  -träffar med delegationen
  -lokala läger
  -nationaldräkt
  -eventuella vaccinationer
  -eventuell hälsoundersökning
  -fickpengar
  -egen flygbiljett
  -delegationen delar på kostnaden för ledarens flygbiljett
  -presenter till värdfamiljer
  -klippbok
  -eventuella övriga kostnader som delegationen kommer överens om

Sitemap
Close

Sök