Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i fyra veckor.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@se.cisv.org.

Tilldelning 2019-2020

Vintern 2019-2020 har CISV Båstad-Bjäre två delegationer

  • Indien 26/12-2019 - 25/1-2020
  • Brasilien 27/12-2019 - 23/1-2020

Inför 2020 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka delegationer till följande Village:

  • Slovenien (sommaren 2020)
  • USA (sommaren 2020)
  • Guatemala (vintern 2020/2021)

För att kunna söka på sommaren behöver man vara född mellan 2008-06-02 – 2009-12-31

För att söka på vintern måste man vara född 2008-11-02 – 2009-12-31

Informationsträffar

Under oktober månad 2019 håller vi i informationsträffar för de som är intresserade av att åka på något internationellt program under sommaren eller vintern 2020. Det finns möjlighet att delta i följande informationsträffar:

  • Tisdagen den 22 oktober i Kungsgårdsskolans matsal i Ängelholm 18.30
  • Onsdagen den 23 oktober i Parkskolans matsal i Laholm 18.30
  • Söndagen den 27 oktober på Musteriet i Båstad 15.00

Kontakta mega.bastad-bjare@se.cisv.org för frågor.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är 2019:

Village

Område

Länder

Kostnad

Inom Norden

Inför 2020 har vi tyvärr inte blivit tilldelade några barnbyar i norden.

7 500 kr

Inom Europa

Slovenien

10 000 kr

Övriga världen (sommar)

USA

13 000 kr

Övriga världen (vinter)

Guatemala

15 000 kr

Till detta tillkommer även lite kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, läkarundersökning mm.

Det är också viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2020?

Så här gör du för att söka:

Sista ansökningsdag är den 1 december och då ska ansökan vara komplett enligt ovan. Efter ansökan har skickats in ska barnet delta på ett introduktionsläger.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges strax innan jul.

Sitemap
Close

Sök