Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i fyra veckor.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@se.cisv.org.

Tilldelning 2019

Under 2019 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka delegationer till följande Village:

  • Norge (sommaren 2019)
  • Brasilien (sommaren 2019)
  • Colombia (sommaren 2019)
  • Indien (vintern 2019/2020)

För att kunna söka på sommaren behöver man vara född mellan 2007-06-01 – 2008- 08-31.

För att söka på vintern måste man vara född 2007-11-01 – 2009-01-31.

Informationsträffar

Under oktober månad 2018 höll vi i informationsträffar för de som var intresserade av att åka på något internationellt program på sommaren eller vintern 2019. Information om dessa spreds till skolorna i respektive kommun.

Vi har inga fler informationsträffar inplanerade, men ni är varmt välkomna att höra av er till mega.bastad-bjare@se.cisv.org så får ni informationen ni missat och får möjlighet att söka ändå.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är 2019:

Village

Område

Länder

Kostnad

Inom Norden

Norge

7 500 kr

Inom Europa

Vi har inte blivit tilldelad någon delegation inom Europa 2019.

10 000 kr

Övriga världen (sommar)

Brasilien och Colombia

13 000 kr

Övriga världen (vinter)

Indien

15 000 kr

Till detta tillkommer även lite kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, läkarundersökning mm.

Det är också viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2018?

Så här gör du för att söka:

  • Delta på en av våra informationsträffar.
  • Medlemskap i CISV Båstad-Bjäre (information om medlemskap).
  • Korrekt ifyllt ansökningsformulär (bifogat nedan).
  • Kopia på barnets pass (för att underlätta bokning av resor). Saknar ni pass i dagsläget? Hör av er!

Sista ansökningsdag är den 11 november 2019 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan.

Ansökan skickas via mail till mega.bastad-bjare@se.cisv.org från vårdnadshavares mailadress.

Efter ansökan har skickats in ska barnet delta på ett introduktionsläger. Se information nedan.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i december.

Sitemap
CloseClose

Sök

Genom att använda denna webbplats godkänner du användningen av cookies för att ge dig den bästa användarupplevelsen.
Hitta ytterligare information på Cookies
Ok