Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i fyra veckor.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta Village-ansvarig: village.bastad-bjare@cisv.se.

Tilldelning 2022

Inför 2022 har CISV Båstad-Bjäre inbjudits att skicka delegationer till följande Village:

  • Slovenien (sommaren 2022)
  • USA (sommaren 2022)

För att kunna åka på Village behöver man fylla 11 år någon gång under 2022 (född 2011).

OBS! På grund av pandemin kan även barn födda 2010 söka till Village 2022.

Informationsträffar

Under januari månad 2022 håller vi i informationsträffar för de som är intresserade av att åka på något internationellt program under sommaren 2022. Det finns möjlighet att delta i följande informationsträffar:

Kontakta village.bastad-bjare@se.cisv.org för frågor.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är 2022:

Village

Område

Länder

Kostnad

Inom Europa

Slovenien

11 000 kr

Övriga världen (sommar)

USA

15 000 kr

Till detta tillkommer även lite kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, läkarundersökning mm.

Det är också viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2022?

Så här gör du för att söka:

Sista ansökningsdag är den 6 februari 2022 och då ska ansökan vara komplett enligt ovan. Efter ansökan har skickats in ska barnet delta på ett introduktionsläger.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i mitten av februari.

Sitemap
Close

Sök