Village

Till varje Village inbjuds 10-12 länder. Från varje land kommer en delegation bestående av två pojkar och två flickor samt en vuxen ledare. Ett Village varar i 23 alternativt 28 dagar.

Livet på ett Village upptas av lek, sport, sång, dans, skapande verksamhet, drama, utflykter och nationalkvällar om länderna som medverkar.

Ett genomgående tema är hänsyn och förståelse för varandra. Barnen får snabbt klart för sig att de i grund och botten är ganska lika och att olikheterna mellan dem inte är något hinder för vänskap.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta Village-ansvarig: village.bastad-bjare@cisv.se.

Tilldelning 2023

Delegationer CISV Båstad-Bjäre 2023

  • Queretaro, Mexico - 28 dagar, sommaren
  • Krakatau, Indonesien - 23 dagar, sommaren

För att kunna åka på Village behöver man fylla 11 år någon gång under 2023 (född 2012).

Informationsträffar

Under november månad 2022 håller vi i informationsträffar för de som är intresserade av att åka på något internationellt program under våren/sommaren 2023. Det finns möjlighet att delta i följande informationsträffar:

Kontakta village.bastad-bjare@cisv.se för frågor.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Village med CISV Båstad-Bjäre är:

  • 23 dagar: 6 450 kr
  • 28 dagar: 7 400 kr

I avgiften ingår lägervistelsen inkl. mat och logi. Tillkommer gör resekostnad för deltagaren samt del av ledarens resa (delas mellan deltagarna). Andra kostnader i samband med förberedelserna, såsom material till nationaldräkt/scrapbook, ev. läkarundersökning, vaccination osv. tillkommer också.

Det är viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor till delegationsträffar, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Är du intresserad av att åka på Village under 2023?

Så här gör du för att söka:

Sista ansökningsdag 20 november 2022
Förlängd ansökningstid - ansök senast 27 november 2022

Sitemap
Close

Sök