Youth Meeting

Youth Meeting är ett läger där deltagare från olika nationer samlas. Antalet nationer beror på vilken åldersgrupp man valt att bjuda in till lägret. Man åker i en delegation på 6 deltagare med en ledare. Det är inte heller noga om man är kille eller tjej. Det finns även en stabsgrupp (3-5 personer) på lägret.

Ett av målen med Youth Meeting (YM) är att uppmuntra ett fortsatt engagemang inom CISV. Aktiviteterna på ett YM byggs kring ett i förväg bestämt utbildande tema.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta MiniMEGA: mega.bastad-bjare@se.cisv.org.

Tilldelning 2020

Inför 2020 har vi blivit tilldelade en YM-delegation:

  • 14-15 år, Madrid i Spanien, 4 april - 11 april

Kostnader

Deltagaravgift: 3 000 kr. I avgiften ingår lägervistelsen inkl. mat och logi. Tillkommer gör resekostnad för deltagaren samt del av ledarens resa (delas mellan deltagarna). Andra förberedelser och t.ex. läkarundersökning tillkommer också.

Det är viktigt att tänka på att ledaren engagerar sig ideellt, och utöver det som lokalföreningen står för (resor till delegationsträffar, lägeravgift och utbildningar) ska inte ledaren betala någonting.

Ansökan

Vill du vara en del av ett sju dagar långt och superhäftigt läger?

För att ansöka till Youth Meeting behövs följande delar:

Skicka ansökan snarast, komplett enligt ovan.

Vid stort antal sökande sker fördelningen av platser genom lottning. Besked ges i slutet av januari.

Sitemap
Close

Sök