Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt läger där ungdomar (14 eller 15 år) från tio länder, totalt 40 deltagare, deltar. Ungdomarna har själva ansvar för planeringen av lägrets innehåll. Deltagarna utformar regler och riktlinjer för lägersamvaron. En ledare från varje delegation tillsammans med staben som finns på lägret stöttar ungdomarna i deras ansvar för ledarskap, planering och demokrati. Varje projekt fokuserar på ett specifikt förutbestämt tema som man utvecklar diskussioner och aktiviteter kring.

Målet med lägret är att uppmuntra förståelse för andra kulturer och förebygga fördomar. Lägret ska också hjälpa deltagarna att bygga upp självförtroendet och stimulera kritiskt tänkande.

Samtliga deltagare ska delta under en nationell utbildningshelg (PreImpact) under våren.

Saknar du någon information, eller har några frågor, tveka inte att kontakta Step Up-ansvarig: stepup.bastad-bjare@cisv.se.

Kostnader

Kostnaden för att åka på Step Up med CISV Båstad-Bjäre är:

  • 23 dagar: 6 600 kr + tillkommande kostnader, se info nedan

I avgiften ovan ingår lägervistelse inklusive mat och logi samt försäkring.

CISV Båstad-Bjäre lägger till 1 000 kr per deltagare på de internationella avgifterna. Detta för att täcka vissa kostnader för ledaren (t.ex. resor till ledarens obligatoriska utbildningar).

Övriga tillkommande kostnader:
-medlemskap i CISV
-träffar med delegationen
-lokala läger
-eventuella vaccinationer
-eventuell hälsoundersökning
-fickpengar
-egen flygbiljett
-delegationen delar på kostnaden för ledarens flygbiljett
-presenter till värdfamiljer
-eventuella övriga kostnader som delegationen kommer överens om

Sitemap
Close

Sök