Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till board.list.bastad-bjare@remove-this.se.cisv.org eller direkt till någon i styrelsen genom fornamn.efternamn@se.cisv.org (gäller inte valberedningen och revisorer).

CISV Båstad-Bjäres styrelse 2017

Ordförande: Björn Olofsson

Vice ordförande: Vakant!

Sekreterare: Kajsa Gustafsson Burns

Kassör: Jeanette Ståhl

Juniorrepresentanter: Otto Olofsson

Ledamöter: Magnus Johansson, Maria Albrektson, Alma Gunnarsson, Maria Åberg, Linda Ehrnsten och Lisbeth Hylander