Bli medlem

Att bli medlem i CISV Stockholm är enkelt - du behöver bara fylla i ett formulär, en gång per person som vill bli medlem. En faktura på medlemsavgiften kommer sedan skickas via mail.

Vad roligt att du vill bli medlem i vår lokalförening!

Avgiften per person och kalenderår är 50 kr för personer 0-25 år, 200 kr för övriga (fr.om. 1 jan det år man fyller 26).

Föreningen är en barn- och ungdomsförening och CISV Stockholm och CISV Sweden har ett behov av att öka medlemskapet bland juniorer (upp till 26 år) och vi har nu möjlighet att erbjuda en möjlighet att bli stödmedlem.

En stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet, har inte heller rätt att delta i den internationella verksamheten eller att sitta i föreningens styrelse men ses som ett utmärkt alternativ för de som är äldre än 25 år och som önskar fortsatt stödja föreningen. Stödmedlemsavgift är 200 kr.

Välkommen till CISV Stockholm!

Medlemsvillkor

De här villkoren behöver du godkänna för att vara medlem. Du samtycker till att CISV Sweden sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. Vi samlar in och lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och för att informera och kommunicera med dig kring aktiviteter och uppdrag.

Läs mer i CISV Swedens dataskyddspolicy om hur vi hanterar hanterar personuppgifter. All hantering sker enligt EU:s dataskyddsförordning GDPR (2016/679), som har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Så här använder vi dina personuppgifter
När du registrerar dig som medlem sparar vi uppgifter om dig, som vi använder för att hantera ditt medlemskap, kommunicera med dig om CISVs verksamhet och sammanställa anonym statistik.

Personuppgifter som vi samlar in är till exempel:

  • Person- och kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, kön, mejladress, telefonnummer, postadress och så vidare.
  • Betalningsuppgifter, till exempel om du har betalat dina fakturor.

Uppgifterna i vårt medlemsregister uppdateras inte automatiskt. Om du till exempel flyttar eller får nytt telefonnummer är det viktigt att du hör av dig till oss för att uppdatera dina uppgifter i medlemsregistret. Du kan själv fylla i det här formuläret: meddela ändringar av dina personuppgifter.

När du deltar i vår verksamhet tar vi ibland foton och publicerar i våra officiella kanaler – om du inte uttryckligen meddelat oss att du inte vill förekomma på bild. Vi publicerar aldrig andra kontaktuppgifter än namn utan ditt samtycke.

Vem har tillgång till uppgifterna i medlemsregistret?
Uppgifterna om dig används bara inom CISV Sweden (anställda och förtroendevalda) och våra lokalföreningar (förtroendevalda). Lokalföreningen kan också använda uppgifterna för att ansöka om bidrag från kommunen.

Vi ger inte dina uppgifter vidare till andra organisationer eller företag, förutom i de fall då vi anlitar underleverantörer för att kunna erbjuda bästa möjliga tjänster för dig som medlem, till exempel medlemsregister och nyhetsbrev. När vi anlitar underleverantörer säkerställer vi alltid att de hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR.

Lagring av dina uppgifter i medlemsregistret
Ditt medlemskap gäller till och med 31 december samma kalenderår som du har blivit medlem. Då många som varit medlemmar tidigare återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik. Vi sparar uppgifterna i två kalenderår efter senaste medlemskap. Därefter raderar eller anonymiserar vi dina uppgifter, så att du inte längre kan identifieras.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap och medlemshistorik.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur vi använder dem. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: personuppgifter@cisv.se.

CISV Sweden maj 2018

Sitemap
Close

Sök