Bli medlem

Bli medlem

Att bli medlem i CISV Stockholm är enkelt - du behöver bara fylla i ett formulär, en gång per person som vill bli medlem. En faktura på medlemsavgiften kommer sedan skickas via mail.

Vad roligt att du vill bli medlem i vår lokalförening!

Avgiften per person och kalenderår är 50 kr för personer 0-25 år, 200 kr för övriga (fr.om. 1 jan det år man fyller 26).

Föreningen är en barn- och ungdomsförening och CISV Stockholm och CISV Sweden har ett behov av att öka medlemskapet bland juniorer (upp till 26 år) och vi har nu möjlighet att erbjuda en möjlighet att bli stödmedlem.

En stödmedlem har inte rösträtt på årsmötet, har inte heller rätt att delta i den internationella verksamheten eller att sitta i föreningens styrelse men ses som ett utmärkt alternativ för de som är äldre än 25 år och som önskar fortsatt stödja föreningen. Stödmedlemsavgift är 200 kr.

Välkommen till CISV Stockholm!


Personuppgifter
De uppgifter vi registrerar är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, personnummer, kön, lokalförening, betalning av medlemsavgift, familjeanknytning, ledaruppdrag och förtroendeuppdrag. CISV Sweden använder de personuppgifter som samlas in via medlemsregistret för administration (medlemsavgifter till exempel), för kommunikation med dig samt för statistik och analys.

Genom att anmäla dig eller ditt barn som medlem i någon av CISV Swedens lokalföreningar godkänner ni att vi får använda uppgifterna i vårt register enligt personuppgiftslagen (PuL). Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp som till exempel namn och bild får publiceras på CISV Swedens hemsida, i sociala medier och i dokument som till exempel verksamhetsberättelse. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter eller foto får vi be att ni meddelar det via e-post till adressen sweden@remove-this.cisv.org.

Ändringar och frågor
Du kan själv meddela ändringar av dina personuppgifter. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta medlemsregisteransvarig i din lokalförening på adressen member.lokalforening@se.cisv.org (byt ut ”lokalforening” mot din lokalförenings namn, t ex för CISV Göteborg: member.goteborg@se.cisv.org).