Village

Village

Village är ett internationellt läger någonstans i världen som pågår i 28 dagar.

Dit kommer 10-12 delegationer, ca sex juniorledare och en stabsgrupp.

Varje delegation består av fyra 11-åringar (två pojkar, två flickor) och en vuxen ledare.

Under nära en månads tid lever och bor man tillsammans på lägret. I aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får deltagarna kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med ett Village är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Village 2024

Under 2024 skickar CISV Stockholm följande Village delegationer:

  • Village, Indonesien, Cendrawasih (25/6-22/7)
  • Village, Spanien, Madrid (28/6-20/7)
  • Village, USA, New York (28/6-25/7)

Sista ansökningsdag är den 1 december 2023.

Rätt ålder för att söka Village 2024 har du om du är född mellan 2012-09-01 och 2013-08-31. Obs! Alla som söker Village bör delta i höstens Prova-på-läger, se info nedan.

Ansökan till Village 2024 finns här. Om länken inte leder till ansökningsformuläret så prova med en annan web-browser.

Prova-på-läger inför Village 2024

CISV Stockholm arrangerar ett prova-på-läger för dig som vill söka till Village 2024. Barn som vill söka Village bör delta på detta läger, som äger rum 18-19 november i Rudan Scoutstuga i Handen.

All information om prova på-lägret samt anmälningslänk hittar du här.

OBS! Anmäl dig senast 1 november.

Har du frågor kontakta village.stockholm@cisv.se

I Village kommittén är vi Carolina och Emma.

Kostnader

Deltagaravgift för att åka på Village under 2023 var 6 500 kr. Familjerna betalar även för sitt eget barns resa och delar på kostnaderna för ledarens resa. Resebokningen görs gemensamt i delegationen. Vistelsen i familjer i värdlandet under de två familjehelgerna ingår som insats från värdlandet.

Kostnader för övriga förberedelser samt t.ex. läkarintyg, vaccination, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Tänk på att barnet måste vara medlem i Stockholms lokalförening. Medlemskap kostar 60 kr.

Medlem i CISV Stockholm

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Du måste vara medlem i CISV Stockholm för att kunna vara med i utlottningen.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under 2024 arrangerar CISV Stockholm två internationella program. Ett Step Up för 15-åringar under sommaren och ett Youth Meeting för 12-13 åringar över nyår. Det betyder att föräldrar till deltagare som CISV Stockholm skickar ut på village i sin tur behöver hjälpa till med de läger vi anordnar här på hemmaplan. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under vår, sommar och höst/vinter 2024. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under dessa läger. Vänligen planera för och ha detta i åtanke när ni söker plats på Village för ert barn. Vi möjliggör alla dessa barns upplevelser!

Välkomna!

Om du har några frågor, kontakta oss på village.stockholm@cisv.se.

Village-kommittén CISV Stockholm

PS: CISV Norge har gjort en fin liten film om hur det är att vara på barnby. Här får vi följa tre 11-åringar på deras äventyr! Gå till: vimeo.com/109828626

Sitemap
Close

Sök