Village

Village

Village är ett internationellt läger någonstans i världen som pågår i 28 dagar.

Dit kommer 10-12 delegationer, ca sex juniorledare och en stabsgrupp.

Varje delegation består av fyra 11-åringar (två pojkar, två flickor) och en vuxen ledare.

Under nära en månads tid lever och bor man tillsammans på lägret. I aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får deltagarna kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med ett Village är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Village 2020

Ansökan till Village 2020 finns här. Sista ansökningsdag är den 1 december.

För att söka Village 2020 ska du fylla 11 år under hösten 2019 eller under 2020.

Vi ser gärna att alla som söker till Village kommer med på vårt prova-på-läger 16-17 november. Mer information och anmälan finns här.

CISV Stockholm skickar under 2020 följande delegationer:

- Village Detroit/USA. Preliminära datum 26/06 - 23/07 2020
- Village Graz/Österrike. Preliminära datum 10/07 - 06/08/2020
- Village München/Tyskland. Preliminära datum 07/08 - 03/09 2020
- Village Sao Paulo/Brasilien Preliminära datum 27/12- 23/01 2021

Kostnader

Deltagaravgift för att åka på Village under 2019 var 5 200 kr. Vi återkommer med avifterna för 2020 inom kort. Familjerna betalar även för sitt eget barns resa och delar på kostnaderna för ledarens resa. Resebokningen görs gemensamt i delegationen. Vistelsen i familjer i värdlandet under de två familjehelgerna ingår som insats från värdlandet.

Kostnader för övriga förberedelser samt t.ex. läkarintyg, vaccination, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Tänk på att barnet måste vara medlem i Stockholms lokalförening.

Medlem i CISV Stockholm

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Du måste vara medlem i CISV Stockholm för att kunna vara med i utlottningen.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2020 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village för 11-åringar. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2020. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Välkomna!

Om du har några frågor, kontakta oss på village.stockholm@cisv.se.

Village-kommittén CISV Stockholm

PS: CISV Norge har gjort en fin liten film om hur det är att vara på barnby. Här får vi följa tre 11-åringar på deras äventyr! Gå till: vimeo.com/109828626

Sitemap
Close

Sök