Village

Village

Village är ett internationellt läger någonstans i världen som pågår i 28 dagar.

Dit kommer 10-12 delegationer, ca sex juniorledare och en stabsgrupp.

Varje delegation består av fyra 11-åringar (två pojkar, två flickor) och en vuxen ledare.

Under nära en månads tid lever och bor man tillsammans på lägret. I aktiviteter övas deltagarna i förståelse, respekt, gemenskap, samarbete, tolerans, vänskap och tillit. Dessutom får deltagarna kunskaper om andra kulturer och om hur människor från andra politiska, religiösa och ekonomiska system ser på saker och ting. Syftet med ett Village är att deltagarna ska få ökad kunskap, förståelse och respekt för andra människors sätt att vara.

Village 2021

Med tanke på rådande Covid-19 situation är det fortfarande mycket osäkert vilka lägeraktiviteter som kommer att bli av under 2021. Av denna anledning har det satts en senare ansökningstid än vad CISV Stockholm brukar ha samt att det prova-på-läger som annars brukar vara under november i år inte blivit av.

CISVs åldersregler är nu helt och fullt implementerade dvs barn som får söka till village 2021 skall fylla 11 år under 2021 (2020 var ett övergångsår då båda åldersreglerna gick parallellt). CISV Stockholm kommer också att vika hälften av platserna till barn som var uttagna till village under 2020 men som inte kom iväg.

Ansökan till Village 2021 finns här. Sista ansökningsdag är den 1 januari 2021.

För att söka Village 2021 ska du vara född 2010 allstå fylla 11 år under 2021.

CISV Stockholm skickar under 2021 följande delegationer:

- Village Danmark. Sommaren 2021 (inställt)
- Village Kina. Sommaren 2021
- Village Argentina. Dec 2021-Jan 2022
- Village Costa Rica Dec 2021-Jan 2022

Kostnader

Deltagaravgift för att åka på Village under 2019 var 5 200 kr. Vi återkommer med avifterna för 2020 inom kort. Familjerna betalar även för sitt eget barns resa och delar på kostnaderna för ledarens resa. Resebokningen görs gemensamt i delegationen. Vistelsen i familjer i värdlandet under de två familjehelgerna ingår som insats från värdlandet.

Kostnader för övriga förberedelser samt t.ex. läkarintyg, vaccination, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Tänk på att barnet måste vara medlem i Stockholms lokalförening.

Medlem i CISV Stockholm

Här blir du medlem i CISV Stockholm

Du måste vara medlem i CISV Stockholm för att kunna vara med i utlottningen.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2020 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village för 11-åringar. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2020. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Välkomna!

Om du har några frågor, kontakta oss på village.stockholm@cisv.se.

Village-kommittén CISV Stockholm

PS: CISV Norge har gjort en fin liten film om hur det är att vara på barnby. Här får vi följa tre 11-åringar på deras äventyr! Gå till: vimeo.com/109828626

Sitemap
Close

Sök