Youth Meeting

Youth Meeting

Youth Meeting är ett kortare läger på 8 eller 15 dagar. Det riktar sig till någon av åldersgrupperna 12-13, 14-15, 16-18 and 19+ år. Lägren för ungdomar under 16 år består av 5 delegationer från olika länder i regionen med 6 deltagare i varje och en vuxen ledare som förbereder sig för lägret tillsammans.

Lägren för ungdomar över 16 år består av 25 individuella delegater och en stab med 5 ledare. Youth Meeting ordnas vanligen vid tidpunkter när flera länder i regionen brukar ha skollov, som nyår, påsk och under sommaren.

Lägren har ett tema som deltagarna förbereder material för hemma innan lägret. Målsättningen med Youth Meeting är fredsutbildning grundad i upplevelsebaserat lärande.

Youth Meeting 2020

Ansökan till Youth Meeting 2020 finns här. Sista ansökningsdag är den 1 dec 2019.

För att söka YM 2020 ska du fylla 12 eller 13 år under hösten 2019 eller under 2020.

Kostnader

  • Lägeravgift 2019 var 8 dagar 1 700 kr, 15 dagar 3 000 kr. Vi uppdaterar med avgift 2020 inom kort.
  • Resa, flygbiljett m m
  • Del av ledarens resa
  • Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.
  • Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.
  • Medlemsavgift 50 kr

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2020 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village för 11-åringar. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2020. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor, kontakta: youthmeeting.stockholm@cisv.se

Välkomna

Sitemap
Close

Sök