Step Up

Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. Varje läger består av delegationer från sex till nio länder, totalt 36 deltagare, ledare och stab. Varje delegation består av ett lika antal pojkar och flickor och en vuxen ledare. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt inblick i värdlandets samhälle och kultur.

Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret. De planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst), bestämmer dagsschemat och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter.

Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och se till att allting fungerar.

Kostnader

Lägeravgift år 2023 är 5 750 kr.

Resa, flygbiljett m m

Del av ledarens resa

Medlemsavgift 50 kr (år 2023 höjs det till 60 kr)

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2023 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Step Up för 14 åringar i Knivsta de tre sista veckorna i juli. Alla CISV Stockholms deltagares familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2023. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Step Up för ert barn.

Step Up 2023

Under 2023 kommer CISV Stockholm att skicka följande Step Up delegationer:

Helsingborg, Sverige, födda 2009, den 30 jun – 22 jul 2023

Lissabon, Portugal, födda 2009, den 7 – 29 jul 2023

Luxemburg, Luxemburg, födda 2009, den 15 jul – 6 aug 2023

Mainz-Wiesbaden, Tyskland, födda 2008, den 28 jul – 19 aug 2023

 

Ansökan till StepUp 2023 finns här från den 9 november. Sista ansökningsdag är den 5 december 2022. Om länken inte leder till ansökningsformuläret så prova med en annan web-browser.

 

För att söka Step Up 2023 ska du fylla 14 eller 15 år under 2023, dvs vara född 2009 eller 2008.

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor kontakta oss på: stepup.stockholm@cisv.se

Vi är Izabel och Sirkku.

Formulär

Under denna länk finns alla dokument och formulär som behövs för de som är antagna till Step Up

http://www.cisv.se/verktyg/delta-i-cisvs-program/formular/

Sitemap
Close

Sök