Step Up

Step Up

Step Up är ett 23 dagar långt internationellt läger. Varje läger består av delegationer från sex till nio länder, totalt 36 deltagare, ledare och stab. Varje delegation består av ett lika antal pojkar och flickor och en vuxen ledare. De två inledande dagarna ägnas åt ledarnas planering av lägret. Under den tiden bor ungdomarna hos värdfamiljer och får på så sätt inblick i värdlandets samhälle och kultur.

Ungdomarna förväntas att aktivt ta ansvar för lägret. De planerar och genomför aktiviteter, ordnar camp meetings (stormöten där lägret diskuteras och alla deltagare har en röst), bestämmer dagsschemat och utvecklar lägrets tema. Ledarnas uppgift är att stödja och hjälpa ungdomarna att planera och genomföra aktiviteter.

Stabens uppgift är att ordna de praktiska arrangemangen och se till att allting fungerar.

Kostnader

Lägeravgift 2019 var 4 400 kr. Vi uppdaterar med avgift 2020 inom kort.

Resa, flygbiljett m m

Del av ledarens resa

Medlemsavgift 50 kr

Resa till obligatoriska nationella utbildningshelger.

Kostnader för förberedelser, läkarintyg, ev vaccinationer, reseförsäkring och fickpengar tillkommer.

Föräldraengagemang

CISV är en ideell förening som bygger på föräldrars engagemang världen över. Alla deltagares föräldrar förväntas att aktivt delta i delegationens förberedelser, samt att hjälpa till med det internationella läger CISV Stockholm arrangerar varje sommar. För att CISV Stockholms verksamhet ska kunna leva vidare behövs personer som engagerar sig i styrelse och kommittéer.

Under sommaren 2020 kommer CISV Stockholm att arrangera ett Village för 11-åringar. Deltagarnas familjer kommer att delges olika praktiska uppgifter och ni kommer att behöva engagera er i detta under våren 2020. Uppgifterna kommer att sträcka sig både före, efter och under lägret. Vänligen planera för detta när ni söker plats på Village för ert barn.

Step Up 2020

Ansökan till StepUp 2020 finns här. Sista ansökningsdag är den 1 december.

För att söka Step Up 2020 ska du fylla 14 eller 15 år under hösten 2019 eller under 2020.

Ansvarig kommitté

Om du har några frågor kontakta oss på: stepup.stockholm@cisv.se

Sitemap
Close

Sök