Ekonomi

Ekonomiska riktlinjer

De ekonomiska riktlinjerna beskriver främst hur vi hanterar ekonomin internt. Här hittar du också information om vad som gäller om ett internationellt program ställs in och om någon tackar nej till platser eller delegationer som den tidigare tackat ja till.

Kostnader för att delta

Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter.

Deltagare från 16 år

Deltagare som är 16 år och äldre får en faktura via mejl från CISV Sweden med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro. Sista betalningsdag står på fakturan.

Ekonomi

Program

Deltagare/JC

Avgift 2021

Village

Juniorledare (JC)

5 300 kr

Youth Meeting

Deltagare, 8 dagar

1 700 kr

Youth Meeting

Deltagare, 15 dagar

2 950 kr

Seminar Camp

Deltagare

4 050 kr

International People's Project

Deltagare, 14-18 dagar

2 000 kr

International People's Project

Deltagare, 19-23 dagar

2 500 kr

Delegationer, 11–15 år

Deltagare i delegationer får en faktura via mejl från sin lokalföreningen med deltagaravgiften. Fakturan ska betalas till CISV Swedens bankgiro och sista betalningsdag står på fakturan. Beloppen i listan är grundavgiften som lokalföreningen betalar till CISV Sweden. På deltagarfakturan kan det tillkomma ett belopp för lokalföreningens omkostnader. Avgifterna för att delta i ett internationellt program beslutas under hösten, inför det kommande året. En obligatorisk reseförsäkring ingår i alla deltagaravgifter.

Village, Step Up och Youth Meeting
För deltagare i delegationer på Village, Step Up och Youth Meeting tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen.

Interchange
För deltagare i delegationer på Interchange fördelas avgiften för ledare och juniorledare mellan deltagarna, så den slutgiltiga avgiften varierar alltså beroende på gruppens storlek. En preliminär avgift för 10 personer per delegation (inklusive ledare och juniorledare) faktureras till lokalföreningen. Efter att utvärderingen har skickats in justeras antalet deltagare, men aldrig till lägre avgift än motsvarande sju deltagare per delegation (inklusive ledare).

Det tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa, kostnad för hälsoundersökning, eventuella kostnader för förberedelser och material och eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. När det gäller reskostnaden för juniorledare i grupper med 8–12 deltagare fördelas den alltid mellan deltagarna, på samma sätt som för ledaren. I mindre grupper, med 6–7 deltagare, beslutar lokalföreningen om juniorledarens reskostnad ska fördelas mellan deltagarna, eller om juniorledaren själv ska stå för reskostnaden.

Ersättning till lokalförening som arrangerar ett internationellt program

När en lokalförening arrangerar ett internationellt program får den lokalföreningen en del av de internationella deltagaravgifterna. Här hittar du en lista med beloppen. Vilka beloppen är för det kommande året beslutas under hösten inför det kommande året.

Ersättning för utlägg

När du har gjort ekonomiska utlägg för CISV Swedens räkning använder du formuläret nedan för att ansöka om ersättning. Fyll i formuläret och skicka det tillsammans med kvitton/biljetter till CISV Swedens kassör. Kontaktuppgifter hittar du i formuläret.

Sitemap
Close

Sök