Utbildning och Impact

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och CISV Swedens lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland annat att erbjuda Impact-utbildningar och lokalföreningarnas ansvar är bland annat att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen, föräldrautbildning och fadderskap mellan ledare.

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact är till för dig som är 14 år gammal eller äldre och som vill utmana och utveckla dig själv.

Utbildningen ger verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar:

  1. centrala kompetenser
  2. tema samt
  3. fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka fem större utbildningar, de flesta på våren, så kallade PreImpacts. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Det första Impact genomfördes våren 2009.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen.

Kolla i kalendariet här på hemsidan för nästa utbildning.

Frågor: impact@se.cisv.org

Fastställd planering för Impact 2022

Nedan finns planen för Impact 2022. Den ser ut som den preliminära planen såg ut. Vi planerar fortfarande för fysiska utbildningar, men reserverar oss för att det kan komma behöva ställas om. Step Up är uppdelat på två helger, som vanligt, så att hälften av lokalföreningarnas delegationer utbildas på respektive helg. Ser detaljerad information om det under helg 3 och 4.

Frågor om Impactplaneringen ställs bäst till utbildningsanordnaren impact@cisv.se.

PreImpact 1 - YM

Målgruppen för detta Impact är Youth Meeting (YM) ledare samt de som ska staba på ett Youth Meeting under 2022.

Datum och tid: kl 20.00 den 11/3 till kl 13.30 den 13/3, 2022
Plats: Munkaskogsgården utanför Habo, Jönköping
Frågor: impact@cisv.se
Ansvariga lokalföreningar: CISV Jönköping, CISV Kalmar

PreImpact 2 – Village och Individuella deltagare

Målgruppen för detta Impact är Village-ledare, de som ska staba på ett Village under 2022 samt alla individuella deltagare såsom Junior Counselors (JC) och Seminar Camp-deltagare.

Datum och tid: kl 20.00 den 1/4 till kl 13.30 den 3/4, 2022
Plats: Drakudden, utanför Bro, Stockholm
Ansvariga lokalföreningar: CISV Stockholm, CISV Västerås

PreImpact 3 - Step Up delegationer och Step Up stab

Målgruppen för detta Impact är Step Up-deltagare och ledare från lokalföreningarna Göteborg, Jönköping, Linköping, Strängnäs och Västerås. Målgruppen är också alla som ska staba på ett Step Up-program under 2022.

Datum och tid: kl 20.00 den 6/5 till kl 13.30 den 8/5, 2022
Plats: Bockaberg, utanför Göteborg
Ansvariga lokalföreningar: CISV Göteborg, CISV Strängnäs

PreImpact 4 – Step Up och Seminar Camp stab

Målgruppen för detta Impact är Step Up-deltagare och ledare från lokalföreningar Båstad-Bjäre, Helsingborg, Malmö-Lund, Stockholm och Östersund. Målgruppen är också de som ska staba på ett Seminar Camp under 2022.

Datum och tid: kl 20.00 den 20/5 till kl 13.30 den 22/5, 2022
Plats: Sagostunderna Höllviken, utanför Malmö
Ansvariga lokalföreningar: CISV Malmö-Lund, CISV Helsingborg

PostImpact - Reflektion

Målgruppen för detta Impact är staber för alla program, deltagare på Seminar Camp, ledare för Youth Meeting, ledare för Village och Junior Counselors (JC), IPP-deltagare och Step Up-ledare som deltagit i ett internationellt program under 2022.

Datum och tid: kl 20.00 den 16/9 till kl 13.00 den 18/9, 2022
Plats: Steningegården utanför Halmstad
Ansvariga lokalföreningar: CISV Halmstad, CISV Båstad-Bjäre

PreImpact Höst

Preliminärt sker en Impact-utbildning på hösten för alla ledare, staber och deltagare 16+ som ska delta på ett internationellt program under vintern 2022/2023. Mer information kommer nästa år.

 

Kommande Impact-utbildningar

Inga Impact-utbildningar är planerade i dagsläget

Sitemap
Close

Sök