Utbildning och Impact

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och CISV Swedens lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland annat att erbjuda Impact-utbildningar och lokalföreningarnas ansvar är bland annat att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen, föräldrautbildning och fadderskap mellan ledare.

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact är till för dig som är 14 år gammal eller äldre och som vill utmana och utveckla dig själv.

Utbildningen ger verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar:

  1. centrala kompetenser
  2. tema samt
  3. fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka fem större utbildningar, de flesta på våren, så kallade PreImpacts. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Det första Impact genomfördes våren 2009.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen.

Kolla i kalendariet här på hemsidan för nästa utbildning.

Frågor: impact@se.cisv.org

Kommande Impact-utbildningar

Inga Impact-utbildningar är planerade i dagsläget

Sitemap
Close

Sök