Utbildning och Impact

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och CISV Swedens lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland annat att erbjuda Impact-utbildningar och lokalföreningarnas ansvar är bland annat att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen, föräldrautbildning och fadderskap mellan ledare.

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact är till för dig som är 14 år gammal eller äldre och som vill utmana och utveckla dig själv.

Utbildningen ger verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar:

  1. centrala kompetenser
  2. tema samt
  3. fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka fem större utbildningar, de flesta på våren, så kallade PreImpacts. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Det första Impact genomfördes våren 2009.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen.

Kolla i kalendariet här på hemsidan för nästa utbildning.

Frågor: impact@se.cisv.org

Fastställd planering för Impact 2023

Nedan finns planen för Impact 2023. Den ser ut som den preliminära planen såg ut. Step Up är uppdelat på två helger, som vanligt, så att hälften av lokalföreningarnas delegationer utbildas på respektive helg. Ser detaljerad information om det under helg 3 och 4.

Frågor om Impactplaneringen ställs bäst till utbildningsanordnaren impact@cisv.se.

PreImpact 1 - Youth Meeting
Målgruppen för detta Impact är Youth Meeting (YM) ledare samt de som ska staba på ett Youth Meeting under 2023.
Datum och tid: kl 20.00 den 10/3 till kl 13.30 den 12/3, 2023
Plats: Munkaskogsgården utanför Habo, Jönköping
Ansvariga lokalföreningar: CISV Jönköping, CISV Göteborg

PreImpact 2 – Village och Individuella deltagare
Målgruppen för detta Impact är Village-ledare, de som ska staba på ett Village under 2023 samt alla individuella deltagare såsom Junior Counselors (JC) och Seminar Camp-deltagare.
Datum och tid: kl 20.00 den 5/5 till kl 13.30 den 7/5, 2023
Plats: Västeräng utanför Motala
Ansvariga lokalföreningar: CISV Linköping, CISV Västerås

PreImpact 3 - Step Up-delegationer och Step Up-stab
Målgruppen för detta Impact är Step Up-deltagare och ledare från lokalföreningarna Linköping, Stockholm, Strängnäs och Västerås. Målgruppen är också alla som ska staba på ett Step Up-program under 2023.
Datum och tid: kl 20.00 den 12/5 till kl 13.30 den 14/5, 2023
Plats: Drakudden, utanför Bro, Stockholm
Ansvariga lokalföreningar: CISV Stockholm, CISV Strängnäs

PreImpact 4 – Step Up- och Seminar Camp-stab
Målgruppen för detta Impact är Step Up-deltagare och ledare från lokalföreningarna Båstad-Bjäre, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Malmö-Lund. Målgruppen är också de som ska staba på ett Seminar Camp under 2023.
Datum och tid: kl 20.00 den 26/5 till kl 13.30 den 28/5, 2023
Plats: Sagostunderna Höllviken, utanför Malmö
Ansvariga lokalföreningar: CISV Malmö-Lund, CISV Helsingborg

PostImpact - Reflektion
Målgruppen för detta Impact är staber för alla program, deltagare på Seminar Camp, ledare för Youth Meeting, ledare för Village och Junior Counselors (JC) och Step Up-ledare som deltagit i ett internationellt program under 2023.
Datum och tid: kl 20.00 den 15/9 till kl 13.00 den 17/9, 2023
Plats: Steningegården utanför Halmstad
Ansvariga lokalföreningar: CISV Halmstad, CISV Båstad-Bjäre

Sitemap
Close

Sök