Impact – utbildning i ledarskap och fred

Impact – utbildning i ledarskap och fred

Upplevelsebaserat lärande

CISV Sweden arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Swedens utbildning i ledarskap, projekt och fred.

På Impact utbildar vi ledare, staber, juniorledare, individuella deltagare på Seminar Camp och JC på Village samt deltagare på Step Up inför deras kommande internationella uppdrag i CISV. På dessa uppdrag ska de arbeta med fredsutbildning och världsmedborgarskap. För att klara detta behöver de en bra utbildning och stöttning av utbildare som har kunskaper, egen erfarenhet av liknande uppdrag och som också kan lära ut det på ett bra sätt till andra.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna.

Deltagarna utvecklar färdigheter inom olika områden: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten samt mål och utvärdering.

PreImpact och PostImpact

Vi arrangerar vanligtvis fyra tillfällen med förberedande PreImpact under våren (mars–maj) och ett tillfälle för PostImpact i september. Varje tillfälle för PreImpact är inriktat på ett av CISVs program och du är med på den utbildning som är för det program som du ska delta på.

PostImpact är tillfället för reflektion och erfarenhetsutbyte efter ditt uppdrag.

Impact är alltid under en helg: fredag kväll till söndag eftermiddag.

Sitemap
Close

Sök