Utbildning och Impact

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och CISV Swedens lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland annat att erbjuda Impact-utbildningar och lokalföreningarnas ansvar är bland annat att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen, föräldrautbildning och fadderskap mellan ledare.

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact är till för dig som är 14 år gammal eller äldre och som vill utmana och utveckla dig själv.

Utbildningen ger verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar:

 1. centrala kompetenser
 2. tema samt
 3. fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka fem större utbildningar, de flesta på våren, så kallade PreImpacts. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Det första Impact genomfördes våren 2009.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen.

Kolla i kalendariet här på hemsidan för nästa utbildning.

Frågor: impact@se.cisv.org

Impact 2021 uppdatering version 2

Nedan finns en uppdaterad planeringen för Impact 2021. Om de internationella programmen ställs in 2021 kommer styrelsen se över en möjlighet att ställa om till nationella program. En omställning innebär att PreImpact genomförs men med fokus på nationella program. Det kommer att komma fler uppdateringar längre fram när vi vet mer om hur framtiden ser ut. Just nu är det scenario 1 vi arbetar med och planerar att genomföra.

Observera att ingen förändring är gjord med PostImpact. Beroende på vilket scenarion som blir verkligt justerar vi målgrupp och upplägg för PostImpact.

Scenario 1

Lägesbild
Det kommer arrangeras flertalet internationella program under sommaren och vi ska utbilda deltagarna under Impact som vi brukar göra.

Upplägg

 • PreImpact arrangeras digitalt
 • En utbildning består av två dagar, lördag-söndag
  • Lördag kl. 10.00-12.00 CISV fördjupning, för de som är nya i CISV, frivilligt
  • Lördag kl. 13.00-17.00, obligatoriskt
  • Söndag kl. 10.00-15.00, obligatoriskt
 • Varje person som ska utbildas deltar under “sin” helg. Det kommer finnas totalt två PreImpact-helger
 • Det komme vara många deltagare varje helg. Deltagarna delas in i mindre grupper så de utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra


Utbildningar

 • Haj School kommer genomföras digitalt någon gång under februari/mars
 • PreImpact 1: 24-25 april
  • Målgrupp: YM individuell, YM ledare, YM stab, IPP, Seminar Camp, Step Up-ledare och deltagare (från Håbo Uppland, Stockholm, Jönköping, Linköping, Strängnäs, Västerås)
 • PreImpact 2: 22-23 maj
  • Målgrupp: Village ledare, Village stab, JC, IC-ledare, IC-juniordledare, Step Up-ledare och deltagare (från Båstad-Bjäre, Helsingborg, Malmö-Lund och Göteborg)


Då det fortfarande inte är helt säkert vilket scenario som faktiskt blir verklighet kommer vi inte att öppna några anmälningar till Impact än. Sista anmälan till respektive helg kommer som vanligt vara 2 veckor innan.

Scenario 2

Lägesbild
Det kommer arrangeras färre än vanligt med internationella program under sommaren men tillräckligt för att vi ska genomföra en PreImpact-utbildning. Som ersättning för de uteblivna internationella programmen kommer CISV arrangera nationella program.

Upplägg

 • Utbildningarna arrangeras digitalt
 • Det kommer finnas totalt en PreImpact-helg som består av två dagar, lördag-söndag
  • Lördag kl. 10.00-12.00 CISV fördjupning, för de som är nya i CISV, frivilligt
  • Lördag kl. 13.00-17.00, obligatoriskt
  • Söndag kl. 10.00-15.00, obligatoriskt
 • Alla deltagare utbildas under samma helg. Deltagarna kommer delas in i mindre grupper så de utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra
 • En helg sker utbildning och planering inför de nationella programmen

Utbildningar

 • Haj School kommer genomföras digitalt någon gång under februari/mars
 • Utbildning inför nationella program: 24-25 april
  • Exakt hur det upplägget ser ut vet vi mer om senare. Räkna med utbildning om två dagar, lördag-söndag
 • PreImpact 2: 22-23 maj
  • Målgrupp: Alla som ska utbildas inför internationellt program: Village ledare, Village stab, JC, IC-ledare, IC-juniordledare, Step Up-ledare och deltagare, YM individuell, YM ledare, YM stab, IPP, Step Up-ledare och deltagare

Scenario 3

Lägesbild
Inga internationella program arrangeras. Som ersättning för de uteblivna internationella programmen kommer CISV arrangera nationella program under sommaren. Båda utbildnings helgerna görs om till utbildning inför de nationella programmen.

Upplägg

 • Utbildningen arrangeras digitalt
 • Exakt hur det upplägget ser ut vet vi mer om senare. Räkna med utbildning om två dagar, lördag-söndag
 • Vid många deltagare kommer alla delas in i mindre grupper så deltagarna utbildas i grupper om ca 20 personer. Det för att de digitala verktygen ska orka med och för att det ger mer möjlighet för interaktion med varandra

Utbildningar

 • Utbildning inför nationella program: 24-25 april
 • Utbildning inför nationella program: 22-23 maj

PostImpact - Reflektion

Målgruppen för detta Impact är staber för alla program, deltagare på Seminar Camp, Youth Meeting-deltagare (16+), ledare för Youth Meeting, Village (Barnby)-ledare och Junior Counselors (JC) Interchange-ledare + juniorledare, IPP-deltagare och Step Up-ledare som deltagit i ett internationellt program under 2021.

Datum och tid: kl 20.00 den 10/9 till kl 13.00 den 12/9, 2021
Plats: Steningegården utanför Halmstad
Frågor: impact@cisv.se
Ansvariga lokalföreningar: CISV Halmstad och CISV Båstad-Bjäre

Frågor: impact@cisv.se

Sitemap
Close

Sök