Utbildning och Impact

För att kunna erbjuda en så bra utbildning som möjligt har CISV Sweden och CISV Swedens lokalföreningar fördelat det utbildande ansvaret mellan sig. CISV Swedens ansvar är bland annat att erbjuda Impact-utbildningar och lokalföreningarnas ansvar är bland annat att erbjuda mer grundläggande CISV-utbildning, första hjälpen, föräldrautbildning och fadderskap mellan ledare.

CISV arbetar med upplevelsebaserat lärande och fredsutbildning för aktivt världsmedborgarskap. Impact är CISV Sweden’s utbildning i ledarskap, projekt och fred. Impact är till för dig som är 14 år gammal eller äldre och som vill utmana och utveckla dig själv.

Utbildningen ger verktyg för att skapa fredsutbildning och består av tre delar:

  1. centrala kompetenser
  2. tema samt
  3. fördjupande utbildning.

Utbildningens tema är mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, konflikthantering eller mångfald och ger en grundläggande förståelse för temat, dess dynamiker och användningsområden.

Metoderna är interaktiva och varierande och utvecklar deltagarnas attityder, kunskaper och färdigheter samtidigt som man har roligt tillsammans. En viktig del i utbildningen är mötet och utbytet mellan deltagarna och det nätverk av vänner som uppstår genom detta.

Årligen genomför CISV Sweden cirka fem större utbildningar, de flesta på våren, så kallade PreImpacts. Varje utbildning förläggs på en helg och har cirka 70 deltagare. Det första Impact genomfördes våren 2009.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i följande centrala kompetenser: ledarskap, konflikt och riskhantering, inkludering, mötesteknik, grupprocesser och -dynamik, aktivitetsplanering, kulturmöten, mål och utvärdering samt upplevelsebaserat lärande. Innehållet i den fördjupande delen av utbildningarna skräddarsys utifrån målgruppens behov och önskemål.

Utbildningarna är kostnadsfria (exklusive resa). För anmälan och deltagande gäller först-till-kvarn-principen.

Kolla i kalendariet här på hemsidan för nästa utbildning.

Frågor: impact@se.cisv.org

Impact 2021 uppdatering version 3

Nedan finns en uppdaterad planeringen för Impact 2021. I tidigare information om Impact 2021 har det planerats för 3 olika scenarion. Nu är vi inne i scenarion 3. Det betyder att fokus på utbildning är att utbilda inför nationella läger.

Nytt upplägg

  • PreImpact våren 2021 blir en digital utbildning
  • De som ska delta på ett internationellt program under vintern 2021 kommer utbildas till hösten. Mer information om datum till den utbildningen kommer senare
  • Observera att enda förändring gjord med PostImpact är att målgruppen också är deltagare från nationella program

PreImpact Vår

Målgrupp för detta Impact är alla ledare och staber som ska delta på ett nationellt läger 2021 och alla deltagare 15+ år som ska delta på ett nationellt läger.

Datum och tid: kl 10.00 den 22/5 till kl 16.00 den 23/5, 2021
Plats: Digitalt via Discord
Frågor: impact@cisv.se

PostImpact

Målgruppen för detta Impact är alla staber, ledare, JCs och deltagare från 15 år som har deltagit på ett nationellt läger under sommaren 2021.

Datum och tid: kl 20.00 den 10/9 till kl 13.00 den 12/9, 2021
Plats: Steningegården utanför Halmstad
Frågor:impact@cisv.se
Ansvariga lokalföreningar: CISV Halmstad och CISV Båstad-Bjäre

PreImpact Höst

Målgrupp för detta Impact är alla ledare, staber och deltagare 16+ som ska delta på ett internationellt program under vintern 2021/2022.
Preliminärt blir det en digital utbildning. Datum kommer senare.

Kommande Impact-utbildningar

Inga Impact-utbildningar är planerade i dagsläget

Sitemap
Close

Sök