Bli medlem

Bli medlem

Att bli medlem i CISV Malmö-Lund är enkelt - du behöver bara fylla i ett formulär, en gång per person som vill bli medlem. En faktura på medlemsavgiften kommer sedan skickas via mail.

Kostnad:

Medlemsavgiften för CISV Malmö-Lund är 50kr för medlemmar under 26 år och 200kr för alla över 26år.


Personuppgifter
De uppgifter vi registrerar är namn, adress, telefon- och mobilnummer, e-postadress, personnummer, kön, lokalförening, betalning av medlemsavgift, familjeanknytning, ledaruppdrag och förtroendeuppdrag. CISV Sweden använder de personuppgifter som samlas in via medlemsregistret för administration (medlemsavgifter till exempel), för kommunikation med dig samt för statistik och analys.

Genom att anmäla dig eller ditt barn som medlem i någon av CISV Swedens lokalföreningar godkänner ni att vi får använda uppgifterna i vårt register enligt personuppgiftslagen (PuL). Ni godkänner även att harmlösa uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp som till exempel namn och bild får publiceras på CISV Swedens hemsida, i sociala medier och i dokument som till exempel verksamhetsberättelse. Om ni inte vill att vi publicerar era uppgifter eller foto får vi be att ni meddelar det via e-post till adressen sweden@remove-this.cisv.org.

Ändringar och frågor
Du kan själv meddela ändringar av dina personuppgifter. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta medlemsregisteransvarig i din lokalförening på adressen member.lokalforening@se.cisv.org (byt ut ”lokalforening” mot din lokalförenings namn, t ex för CISV Göteborg: member.goteborg@se.cisv.org).