Kontakt

För allmänna frågor, kontakta malmo-lund@cisv.se

Ordförande: president.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen och dess ansvarsområden

Epost till enskild ledamot: fornamn.efternamn@CISV.se

Eposta hela styrelsen: board.list.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen
Ordförande: Ulrika Kirkegaard president.malmo-lund@cisv.se
Sekreterare: Kerstin Weman Thornell kerstin.weman@cisv.se
Kassör och medlemsregister: Elin Lundholm treasurer.malmo-lund@cisv.se
Ledaransvarig: jenny.jonsson@cisv.se och daniela.musazzi@cisv.se
Styelseledarmot: emil.asker@cisv.se
Styelseledarmot och sponsoransvarig: linus.zackrisson@cisv.se
Styelseledarmot och lokala evenemang: ulrika.geijer@cisv.se
Styelseledarmot och kommunikation: pernilla.strokirch@cisv.se
Styrelseledarmot Pontus Lindblad rm.malmo-lund@cisv.se
Styrelsejuniorer: Anna von Strokirch och Otto Kobb boardjunior.malmo-lund.se

Kommittéer
Village: Cat Cobb och Andreas Ryding (village.malmo-lund@cisv.se)
Interchange: Johan Cederfjell och Elna Axelsson (lic.malmo-lund@cisv.se)
Step Up: Bo Lincoln och Karin Hallstedt (stepup.malmo-lund@cisv.se)
Youth Meeting: Madeleine Skoog (youthmeeting.malmo-lund@cisv.se)
Risk Management: Pontus Lindblad (rm.malmo-lund@cisv.se)
Mosaik: Vakant (mosaic.malmo-lund@cisv.se)

Sitemap
Close

Sök