Kontakt

För allmänna frågor, kontakta malmo-lund@cisv.se

Ordförande: president.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen och dess ansvarsområden

Epost till enskild ledamot: fornamn.efternamn@CISV.se

Eposta hela styrelsen: board.list.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen
Ordförande: Ulrika Geijer president.malmo-lund@cisv.se
Kassör och medlemsregister: Andreas Ryding treasurer.malmo-lund@cisv.se
Ledaransvarig: elin.blomstedt.larsson@cisv.se
Ansvarig för internationella arrangemang: emil.asker@cisv.se
Programasvariga: ulrika.kirkegaard@cisv.se och birgitta.ryding@cisv.se
Lokala evenemang: jacob.strokirch@cisv.se
Kommunikation: pernilla.strokirch@cisv.se
Riskansvarig: rm.malmo-lund@cisv.se
Junioransvarig: Thea Söderstjärna thea.soderstjarna@cisv.se
Sekreterare: daniella.musazzi@cisv.se

Sitemap
Close

Sök