Kontakt

För allmänna frågor, kontakta malmo-lund@cisv.se

Ordförande: president.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen och dess ansvarsområden

Epost till enskild ledamot: fornamn.efternamn@CISV.se

Eposta hela styrelsen: board.list.malmo-lund@cisv.se

Styrelsen
Ordförande: Ulrika Kirkegaard (president.malmo-lund@cisv.se)
Sekreterare: Pernilla Strokirch (pernilla.strokirch@cisv.se)
Kassör och medlemsregister: Märit Forslund (treasurer.malmo-lund@cisv.se)
Information, utskick/nyhetsbrev: Pernilla von Strokirch (pernilla.strokirch@cisv.se)
Juniorrepresentanter: Anna von Strokirch, August Danielsson (boardjunior.malmo-lund@cisv.se)
Ledaransvarig: Natasa Fredhöj (natasa.fredhoj@cisv.se)
Styelseledarmot: Robert Nord (robert.nord@cisv.se )

Kommittéer
Mosaik: Therese Hertzberg (mosaic.malmo-lund@cisv.se)
Village: Cat Cobb och Andreas Ryding (village.malmo-lund@cisv.se)
Interchange: Johan Cederfjell och Elna Axelsson (lic.malmo-lund@cisv.se)
Step Up: Bo Lincoln och Karin Hallstedt (stepup.malmo-lund@cisv.se)
Youth Meeting: Madeleine Skoog (youthmeeting.malmo-lund@cisv.se)
IPP: Anna Milolosa (ipp.malmo-lund@cisv.se)
Seminar Camp: Klara Danielsson (seminarcamp.malmo-lund@cisv.se)
Risk Management: Therese Hertzberg (rm.malmo-lund@cisv.se)

Sitemap
Close

Sök