Kontakt

Kontakt

För allmänna frågor, kontakta malmo-lund@remove-this.se.cisv.org.

Ordförande: president.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org.

Styrelsen och dess ansvarsområden

Epost till enskild ledamot: fornamn.efternamn@se.cisv.org

Eposta hela styrelsen: board.list.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org

Styrelsen
Ordförande: Evelina Stjernfeldt (president.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Sekreterare: Pernilla Strokirch (pernilla.strokirch@remove-this.se.cisv.org)
Kassör och medlemsregister: Jesper Månsson (treasurer.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Information, utskick/nyhetsbrev: Erik Pineiro samt Eva Danielsson (info.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Juniorarbete: Sigge Meurling (sigge.meurling@remove-this.se.cisv.org)
Juniorrepresentanter: Sigge Meurling och Elliot Malmenborg (boardjunior.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Programadministration: Saga Barnard (saga.barnard@remove-this.se.cisv.org)
Lokala evenemang: Pauline Berglund (pauline.berglund@remove-this.se.cisv.org)
Ledarrekrytering, fondsökningsarbete: Lina Fogelberg (Lina.fogelberg@remove-this.se.cisv.org)


Kommittéer
Ledarutbildning: Lina Fogelberg (leadertraining.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Mosaik: Therese Hertzberg (mosaic.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Village: Karin Filipsson (village.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Interchange: Nina Lundqvist (lic.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Step Up: Helena Bergman (stepup.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org
Youth Meeting: Madeleine Skoog (youthmeeting.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Seminar Camp: Klara Danielsson (seminarcamp.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)
Risk Management: Jonas Peterson (rm.malmo-lund@remove-this.se.cisv.org)