Fonder & stipendier

Jens Öhlunds minnesfond

Är du som medlem i CISV Malmö-Lund på gång att åka på ett seminarieläger och önskar stöd i din finansiering? Då finns Jens Öhlunds minnesfond!
Här kan du som deltagare söka bidrag till din resa om 500:- inom Europa och 800:- utanför Europa. Det är din lokala CISV-styrelse som fattar beslut.

Jens Öhlund var en engagerad CISV:are som via sin fond vill bidra till ungas möjligheter att ta del av vår lokalförenings lägerutbud.

Ansökningsförfarande:
Minst två månader före avresa skickar du in en förfrågan där det framgår av förfrågan att du söker ekonomiskt stöd Jens Öhlunds minnesfond. Ange också namn, ålder och vilket seminarieläger du ska åka på.
Skicka in verifikation av resa och deltagande (kopia av resehandling och kopia på att du blivit antagen till ett seminarieläger).
Informationen skickar du till treasurer.malmo-lund@se.cisv.org

Sitemap
Close

Sök