Förälder

Att vara förälder i CISV

Som förälder är du viktig för CISV. När ditt barn har fått plats i en lägerdelegation eller en internationell aktivitet kommer du som förälder också att delta i förberedelserna. Barnens ledare leder arbetet och du som förälder stödjer ditt barn och delegationen med praktiska uppgifter. Ofta blir föräldragruppen en egen gemenskap som håller kontakten före, under och efter aktiviteten.

CISV:s löpande lokala verksamhet drivs av föräldrar och unga ledare som tillsammans bildar styrelsen och olika kommittéer och tillfälliga projektgrupper.

Alla föräldrar till barn som deltar i internationella aktiviteter förbinder sig att delta i lokalföreningens arbete på ett eller annat sätt. Utan föräldrar fungerar helt enkelt inte verksamheten. I samband med att du ansöker fyller du i en blankett där du rangordnar hur du vill engagera dig. Räkna med att du lägger tre arbetsdagar på ett år på att hjälpa till i föreningen.

För att engagerad dig behöver du inte själv har deltagit i CISV:s verksamhet. Intresse och en vilja att bidra räcker fint!

Kontaktuppgifter till styrelse och kommittéer.

Styrelse

De flesta som sitter i styrelsen är föräldrar. De har ofta poster av mer administrativ karaktär som ordförande, sekreterare och kassör. Andra styrelsemedlemmar är unga vuxna som vuxit upp inom CISV och deras erfarenheter gör dem till viktiga resurser i form av ledare och bärare av föreningens ideologi. Vill du prova på styrelsearbetet så slå en signal till valberedningen och be dem berätta mer.

Kommittéer

Det finns en kommitté för varje internationellt program.

Projektgrupper

Inför ett större läger bildas ofta en tidsbegränsad projektgrupp som stödjer styrelsen med de praktiska förberedelserna. Det är ett bra sätt att prova på CISV-arbetet, att bli en del av föreningen och upptäcka vad den ger deltagarna. Vill du hjälpa till är det bara att ringa till någon i styrelsen.

Sitemap
Close

Sök