Formulär i myCISV

CISVs program innebär ett stort ansvar för både arrangerande lokalförening och, i förekommande fall, ledarna. För att underlätta förberedelserna inför ett läger behöver alla inblandade fylla i ett antal formulär. Alla formulär hittar du när du är inloggad i myCISV och det är där alla ifyllda formulär sparas digitalt. Alla ska också ta med sig en kopia av varje formulär till lägret.

Den här sidan ger dig en överblick över vilka formulär just du behöver fylla i inför ditt läger.

Läs alltid ditt Pre-Camp en extra gång då det kan krävas andra dokument till ditt läger

Delegation på Village, Youth Meeting eller Step Up

Delegation Information Form (DIF)
Information om delegationen på Step Up, Village eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling with Leader Legal Form
Försäkringsinformation för deltagare som reser med en ledare

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Utdrag från polisens belastningsregister (Ledare)
Mer information finns på sidan om Riskhantering

Individuella deltagare (16 år eller äldre)

Individual Participant Information Form (IPIF)
Information om den individuella deltagare på IPP, Seminar Camp, Village (endast JC) eller Youth Meeting

Travel Information Form (TIF)
Reseinformation

Child Travelling Alone Legal Form
Försäkringsinformation för ungdom (16–17 år) som reser utan vuxen

Adult Legal Form
Försäkringsinformation för ledare och deltagare från 18 år

Health Form (HF)
Hälsoformulär, inkl. hälsoundersökning (ska genomföras tidigast tre månader innan lägret)

Sitemap
Close

Sök