Internationella program

Varje år arrangerar och deltar CISV Västerås i en mängd olika läger och projekt, både lokalt, nationellt och internationellt. Gemensamt för våra läger och projekt är att barn och unga ges möjlighet att lära sig mer om olika kulturer, samarbeta och ha roligt tillsammans med andra, träffa nya vänner och utveckla sig själva som världsmedborgare. Om du vill veta mer om CISVs olika läger och projekt, klicka här:

Är du nyfiken på vad vi gör på våra läger? Kika in på den här filmen https://youtu.be/diGAn251p0E?si=JvVH-vV9Bc2F-nDP

Deltagarplatser 2024

Västerås CISV Har blivit tilldelade följande platser

Internationella program

Program

Ålder (född i perioden)

Land

Start

Slut

Village

2012-09-01 - 2013-08-31

Norge, Hordland  

2024-06-28

2024-07-20

Youth Meeting

2010-09-01 - 2012-08-31

Frankrike, Alsace

2024-07-06

2024-07-20

Youth Meeting

2010-09-01 - 2012-08-31

Italien, Rom

2024-07-14

2024-07-28

StepUp14år

2009-09-01 -  2010-08-31

Danmark, Roskilde

2024-07-12

2024-08-03

StepUp15år

2008-09-01 - 2009-08-31

Brasilien, Belo Horizonte

2024-07-05

2024-07-27

Ansökan

Ansökan till internationella läger sker HÄR senast den 3 december 2023

För att ansöka till ett internationellt program med CISV Västerås behövs följande delar:

 • Meldemsskap i CISV Västerås (HÄR)
 • Att föräldrar är införstådda med föräldraengagemanget (HÄR)
 • Att den sökande deltagit på ett lokalt läger med CISV Västerås (lokala läger arrangeras vår/höst)
 • Deltagande vid årsmötet samt delegationernas uppstartsmöte (planerat andra helgen i februari)


I väntan på besked:

 • Skapa ett MyCISV konto för ditt barn
 • Vi önskar att minst en av vårdnadshavarna till barn som reser på internationella läger gör Child Safeguarding. Utbildningen hittar du här: (logga in med ditt MyCISV konto)

Lottning och besked

I de fall fler söker inom ansökningstiden än vad föreningen har platser att erbjuda fördelas platserna genom lottning. De som inte får en plats vid första lottningen, hamnar på reservplats. En anmälan innebär alltså inte en garanterad plats. Vi lämnar besked om platsfördelning 2024 innan jul 2023.
Vid många sökande finns det möjlighet för styrelsen att söka fler internationella program via "openlist". Vårt mål är alltid att så många barn och ungdommar ska få resa på internationella program som möjligt.

Föräldrarnas engagemang

Som förälder till ett barn/ungdom som söker våra internationella program ska du vara beredd att engagera dig i föreningen på ett eller annat sätt. Du kan påverka din insats via att fylla i vad du helst vill engagera dig i när du fyller i ansökningsformuläret.

2024 är vi värdar för ett StepUp14 där alla som skickar iväg sitt barn måste hjälpa till. Vi hjälps alla tillsammans åt med praktiska förberedelser och genomförande av lägret. Räkna med tre dagars engagemang under själva lägret. Mer info HÄR

Förberedelser för det internationella lägret

När barnet/ungdoman är antagen till en delegation, blir CISV prioriterad tid. Månaderna före lägret förbereder delegationerna sig tillsammans med sin ledare. Delegationen bör träffas minst en gång i månaden halvåret innan resan och detta kräver engagemang och stöd från föräldrarna. Träffarna äger som regel rum hemma hos familjerna. Minst en av träffarna bör vara en övernattning.

Deltagaravgift 2024

Nedan är deltagaravgifter för 2023. Avgifter för 2024 är ej beslutade ännu

 • Village 28 dagar 6900 kr
 • Village 23 dagar 6750 kr
 • Step Up 5959 kr
 • Youth Meeting 8 dagar 2850 kr
 • Youth Meeting 15 dagar 4200 kr

Deltagaravgiften återbetalas inte vid ev. avhopp från tilldelad och accepterad plats.
I avgiften ingår logi och mat under lägret samt en obligatorisk reseförsäkring.

Tillkommande kostnader

Läger: Resekostnad, ev. kostnad för hälsoundersökning, kostnader för förberedelser/material, medlemsavgift till lokalföreningen samt kostnad för ledarens resa vilken delas lika mellan delegaterna (ledaren betalar dock ingen lägeravgift).

Sitemap
Close

Sök