Att vara förälder till aktiv ungdom

Att vara förälder till aktiv ungdom

Det är ett häftigt äventyr för hela familjen att skicka sitt/barn ungdom på ett CISV läger. Men CISV fungerar kanske inte riktigt som andra föreningar, här är det vi aktiva och föräldrar som skapar aktiviteterna. Vi ska inte sticka under stol med att det kräver sin insats av dig som förälder och ju tydligare bild man har av det åtagande som krävs desto bättre!

CISV international fungerar som ett cirkulärt projekt. För att vi ska få så många destinationer som möjligt att skicka ungdomar på läger till så måste vi också som lokalförening förpliktiga oss att organisera egna läger här i Västerås, vilket kräver en insats för alla familjer som har barn i delegation. Våra läger skiljer sig mycket från kommersiella läger som ex språkresor eller liknande, där upplevelsen för barnet kan vara lik men insatsen för familjen kanske är mindre.

Ingen i vår lokalförening är anställd, utan all aktivitet som sker är ideell och i de allra flesta fall är vi som är engagerade föräldrar till barn i delegation eller tidigare aktiva ungdomar som varit på läger själva. Naturligtvis finns det hang-arounds som bara älskar konceptet också!

Vad krävs av mig som förälder när mitt barn ska på läger?

Lägerförberedelser för resande barn och familjer

Lägerförberedelser för resande barn och familjer

När ditt barn tilldelats en delegation inför ett läger är det kanske för barnet odelad glädje och pirr, för dig som förälder kan det kännas hisnande! När barnet väl är iväg brukar det mesta flyta friktionsfritt.

Men vad sker fram tills dess då?

När ni tackat ja till en plats i en internationell delegation så blir CISV prioriterad tid. Det kommer att bli lite av ett kallenderpussel för delegationen men om alla i lika stor grad kan tänka sig att missa en handbollsträning här, en pianolektion där så går det att tweaka att träffarna blir av. Man kan räkna med att lägerförberedelsena är familjens nya fritidsintressesom ibland får högre prio än de gamla vanliga.

När delegationen formats så börjar ni med en första träff tillsammans. Barnen kanske är lite blyga inför varandra (i fem minuter, sedan brakar ett hemligt samförstånd loss). Vi föräldrar kallpratar om var vi bor och vad vi jobbar med. Ledaren, kanske en ung vuxen på sitt första ledaruppdrag berättar lite kort om sig själv.
Efter detta planerar familjerna och ledaren gemensamt in ett gäng träffar under det cirka halvår som leder fram till avresa. Man kan räkna med ca 5 träffar för barn och ledare och föräldrarna är med på de allra flesta. Syftet med träffarna ärl att barnen och ledaren ska lära känna varandra och skapa en trygg relation därför är det viktigt att alla barn är med på alla träffar. Dessa fem ska resa tillsammans och vara de enda de känner i ett väldigt långt sammanhang.
Samtidigt ska delegationen (framförallt föräldrar) planera inköp och vad som ska tas med på resan för att delegationen ska kunna genomföra sina uppdrag. Framåt slutet kan det vara bra att samarbeta kring alla formulär som ska fyllas i och hjälpa varandra med det.

När vi arrangerar egna internationella läger

Det vi gör för andra barn, gör andra lokalföreningar för våra. När vi skickar våra barn på internationella läger står en lokalförening och deras föräldrar och tar emot våra barn med öppna armar. Och precis lika dant gör vi här i Västerås, när föräldrar från världens alla hörn skickar barn till oss.

I samband med de läger vi organiserar krävs arbete före - under - efter, det är utspritt under året så det kommer finnas en tid när du kan ställa upp. Har du fler än ett barn som åker på läger blir din förväntade insats dubblerad, så ha det i åtanke när du anmäler dina barn att du också ska ha möjlighet att ställa upp på vårt eget åtagande ännu mer.
Blir vi för få som ställer upp bränner vi ut oss och ingen tycker det är roligt. Blir vi många så blir det enkelt och - faktiskt! - riktigt kul!

Alla familjer som skickar barn på internationellt läger med CISV Västerås förväntas hjälpa till minst tre heldagar, varav minst två i köket, (per barn) under det internationella läger som vi anordnar. Vi kommer behöva kockar, personer som "bygger lägergård", jour-personer, sjukvårdsjour osv. Alla som skickar barn på internationellt läger, förväntas även kunna vara värdfamilj de tre första dagarna på lägret. Att vara värdfamilj är oerhört roligt. Man bjuder in fyra barn (en delegation) till sitt hem. Här ger man dem mat och husrum och visar upp Sverige och Västerås. Kanske är det i Sverige dem lär sig cykla eller får besöka ett äkta vikingskepp för första gången.

 

Ansvarsområden inom delegationen

I varje delegation som reser på internationellt läger ingår fyra barn med familjer. Inom delegationen delar man upp nedanstående ansvarsområden mellan sig och meddelar styrelsen dessa så snart man har haft sin första träff. Ansvarig för respektive område kommer sedan att kontakta er, för vidare planering. Om flera barn inom en familj reser på internationellt läger, är det viktigt att man tar ansvar för olika områden för de olika delegationerna.

Ansvarsområden inom delegationen
Sitemap
Close

Sök