Village

Village (barnby) är ett tre-fyra veckor långt läger för 11-åringar från olika länder. Att vara med på Village är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. De lär sig kommunicera och samarbeta med andra, trots trösklar som språk- och kulturskillnader, och upptäcker hur roligt det är att vi alla är olika.

Film om att delta på Village https://youtu.be/hjARRVbVHok?si=IS-m89zOP1rZ0WOG

CISV arrangerade sitt första Village redan 1951, samma år som CISV Sweden bildades. Mer information >

Village 2024

Sommaren 2024 skickar CISV Västerås en delegation till ett Village i Norge och en till Österrike. Delegationen består av fyra 11-åringar, två flickor och två pojkar, och en ledare som är över 21 år gammal.

  • Village (född 2012-09-01 - 2013-08-31): 28 juni till 20 juli 2024 i Norge Hordland
  • Village (född 2012-09-01 - 2013-08-31): 5 juni till 1 augusti i Wien Österrike

 

Anmälan

Årets uttagningsprocess har börjat! Anmäler dig här -> länk.

Här söker du om du vill resa som ledare för delegationen -> Ledare Village 28 juni - 20 juli 2024, Hordland, Norge - CISV Sweden

Sitemap
Close

Sök