Juniorernas årsmöte

Juniorernas årsmöte 2017

Juniorernas årsmöte 2017

CISV Sweden är i rullning. Organisationen utvecklas för var dag som går. Är du junior och vill vara med och peka ut riktningen? Då ska du komma på Juniorernas årsmöte!

Ur CISV Swedens stadga, 15 § Juniorernas årsmöte:
”Lokalföreningarnas juniorgrupper utgör tillsammans organisationens juniorverksamhet. Juniorernas årsmöte är juniorverksamhetens högsta beslutande organ.”

På Juniorernas årsmöte samlas juniorer från hela Sverige för att höja sina röster om hur CISV Sweden ska utvecklas. Vi enas om hur de Nationella juniorrepresentanterna ska rösta på CISV Swedens årsmöte i mars (Vårstämman) och diskuterar och tar beslut som rör juniorverksamheten, hur den kan bli ännu bättre och hur vi vill att den ska se ut i framtiden.

På Vårstämman bestäms bland annat vad CISV Sweden ska ha för verksamhet 2017, hur ekonomin ska se ut och så röstas det om förslag på förändringar någon medlem vill se, i så kallade motioner. Vilken verksamhet som föreslås och vilka motioner vi ska rösta om tittar vi noggrant på under de två första dagarna av Juniorernas årsmöte. På söndagen sker sedan själva årsmötet.

Det är under årsmötet vi tar beslut. Vi röstar om alla frågor som ska tas upp på CISV Swedens årsmötet. (NJRsen röstar sedan så som beslutats två veckor senare.) När det är klart kan vi också ta beslut om juniorverksamheten. Om det finns någonting just du vill att vi ska ändra på om juniorverksamheten så finns det utsatt tid under helgen för att skriva ihop ett förslag och diskutera det med andra deltagare. Kanske är juniorverksamheten på väg någon helt annanstans kl. 15 den 26 februari. Det är upp till oss. Och det är just det som gör Juniorernas årsmöte så häftigt – att vi juniorer samlas och tar dessa viktiga beslut tillsammans.

Sitemap
Close

Sök