Northern Lights

- the Northern Neighbourhood Workshop

Junior Branch Sweden samarbetar med juniorverksamheten i Danmark, Norge, Finland, Island, Estland, (Lettland), Litauen, (Grönland), (Färöarna), (Ryssland) och (Vitryssland)* genom ett nätverk inom EJB – Europe, Middle-East, and Africa Junior Branch som vi kallar Northern Neighbourhood. Gemensamt arrangerar vi varje år en workshop som heter Northern Lights. Vi får också hjälp av vår koordinator, Najib Al Awar (från Libanon), att sätta en agenda för helgen som alla nationella Junior Branches är nöjda med.

De flesta aktiviteterna under workshopen är fredsutbildande, några stycken brukar vara utbildande (t.ex. om International Junior Branch eller att vara volontär) och alla brukar vara riktigt roliga. Det kan vara ännu mer utmanande att delta i fredsutbildning i en mångkulturell miljö, det kan generera fler viktiga perspektiv och det kan ge en stark känsla av mening med det arbete vi lägger ner på vår lokala och nationella juniorverksamhet. Northern Lights är också en erkänt bra möjlighet för att ta ett första steg mot att engagera sig internationellt i junioverksamheten. Därför tycker vi att alla juniorer som får chansen ska åka på Northern Lights.

Åldersgräns för workshopen är oftast 15 år.

*Länder inom parantes har antingen ingen aktiv juniorverksamhet, eller är inte aktiva i samarbetet.

Northern Lights 2017 - RIGHTS IN SIGHT

9-12 februari, Kristianstad, Sverige

2017 års upplaga av Northern Lights arrangerar vi (!!!) och det ska bli fantastiskt roligt!

Sedan mars 2016 har NJRsen och SJRsen arbetat med förberedelserna inför vårt arrangörskap, sedan september har vi stöd av en praktstabsgrupp bestående av svenska juniorer och sedan oktober koordinerar Andrew (Northern Neighbourhoods koordinator) workshopens Content Staff, som planerar alla aktiviteter.

ÄNTLIGEN har vi kommit till tidpunkten då det är möjligt att anmäla sig. För att se till att alla Junior Branches i Northern Neighbourhood ska få skicka deltagare har alla länder 6 paxade platser till en början. Omkring 20 december kommer vi veta om det finns några platser över som ytterligare svenska juniorer kan anmäla sig till.

Anmälan sker genom varje Junior Branch's Nationella juniorrepresentanter som delar ut de paxade platserna. I JB Sweden har vi bestämt oss för att lotta ut platserna bland alla som ansöker om att delta genom vårt eget ansökningsformulär. Det hittar du här: https://goo.gl/forms/5ou7wvgKjOJOZPa83

Ansökan är öppen till och med lördag 17 december.

Basic facts:

  • Tema: RIGHTS IN SIGHT – vi utforskar 2017 års fredsutbildningsområde Mänskliga Rättigheter, hur det relaterar till oss som individer, vårt neighbourhood (det geografiska området som det täcker), och världen.
  • För ålder: 15+
  • Deltagaravgift: 600 SEK
  • Datum: 9-12 februari 2017
  • Plats: i närheten av Kristianstad

Kontaktuppgifter:

För frågor rörande Northern Lights 2017, ansökningsprocessen eller go'a samtal i mailformat – kontakta de Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av juniorerna på juniorbranch@se.cisv.org!

Sitemap
Close

Sök