Juniorernas årsmöte

Juniorernas årsmöte beskrivs så här i 15 § Juniorernas årsmöte i CISV Swedens stadgar:

Juniorernas årsmöte är juniorverksamhetens högsta beslutande organ. Juniorernas ordinarie årsmöten ska hållas årligen, varav det första ska hållas tidigast fyra veckor före ordinarie årsmöte och det andra ska hållas under det andra kalenderhalvåret. Juniorernas extra årsmöte ska hållas efter beslut av de nationella juniorrepresentanterna eller senast sex veckor från det att minst hälften av lokalföreningarnas juniorgrupper begärt det.

Juniorernas årsmöte – det möte där CISV Swedens juniorgrupper kan ta gemensamma beslut om juniorverksamheten – sker alltså två gånger om året.

Juniorernas första ordinarie årsmöte kallas i vanliga fall Juniorernas årsmöte och det andra ordinarie årsmötet kallas oftast Juniorernas inspirationsmöte. Det är den formella delen av forumen, när beslut tas och förslag röstas om, som är de egentliga årsmötena som beskrivs i stadgan. Mycket mer händer dock både under Juniorernas årsmöte och Juniorernas inspirationsmöte.

Läs mer om Junior Branch Swedens nationella forum under fliken "Forum och aktiviteter", uppe i menyn!

Junior Branch Swedens senaste årsmötesprotokoll

Sitemap
Close

Sök