Juniorrepresentanter

CISV Swedens juniorrepresentanter

De Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av juniorerna väljs av Juniorernas inspirationsmöte.

Tillsammans samordnar, leder och representerar de CISV Swedens juniorer och Junior Branch Sweden. De koordinerar Junior Branch Swedens kommittéer, ger stöd till de Lokala juniorrepresentanterna och arrangerar Juniorernas årsmöte och Juniorernas inspirationsmöte.

De Nationella juniorrepresentanterna representerar Junior Branch Sweden på CISV Swedens årsmöten och i International Junior Branch. Styrelseledamöterna valda av juniorerna representerar Junior Branch Sweden i CISV Swedens styrelse.

Kontakt:
De Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av juniorerna kan kontaktas via juniorbranch@remove-this.se.cisv.org.


Nationella juniorrepresentanter NJR

Nour Askary

NJR 2016-2018

Natasja Bergström

NJR 2017-2019

Stella Levin

NJR suppleant 2017-2018

Styrelseledamöter valda av juniorerna SJR

Vilhelm Österås

SJR

Julia Lidholm

SJR

Elliot Malmenborg

SJR, suppleant

Uppdragsbeskrivningar