Junior Branch Sweden

Junior Branch Sweden, den nationella juniorverksamheten, utgörs av CISV Swedens lokalföreningars juniorgrupper.

Juniorverksamhetens högsta beslutande organ är Juniorernas årsmöte, som på våren kallas "Juniorernas årsmöte" och på hösten kallas "Juniorernas inspirationsmöte".

Ledarskap

Junior Branch Sweden leds, samordnas och representeras av de Nationella juniorrepresentanterna (förkortas "NJRs") och Styrelseledamöterna valda av juniorerna (förkortas "SJRs").

Sedan Juniorernas inspirationsmöte 2017 finns i Junior Branch Sweden även fyra kommittéer, varav vissa tar över arbetsuppgifter från NJRs och SJRs och vissa tar initiativ till ny verksamhet.
Dessa kommittéer är:

  • Kommunikationskommittén
  • Juniorernas utbildningskommitté
  • Kommittén för nationella juniorhelger
  • Inkluderings- och rekryteringskommittén

Tillsammans ska kommittéerna, NJRs och SJRs se till att juniorverksamheten blir mer synlig, mer hållbar, mer nyskapande, och mer inkluderande.

Läs mer om våra förtroendevalda genom att klicka i menyn till vänster!

Nedan är en illustration över Junior Branch Swedens struktur:

Ledarskap
NJR = Nationell juniorrepresentant, SJR = Styrelseledamot vald av juniorerna, LJR = Lokal juniorrepresentant
Sitemap
Close

Sök