Juniorernas kommittéer

På Juniorernas inspirationsmöte 2017 skapades fyra kommittéer i Junior Branch Sweden, som innebär fler möjligheter för engagemang i den nationella juniorverksamheten.

De Nationella juniorrepresentanterna och Styrelseledamöterna valda av juniorerna gavs i uppdrag att skriva preliminära uppdragsbeskrivningar för kommittéerna och att öppna ansökningar samt välja ut kommittéernas ledamöter för 2017-2018.

Just nu är NJRs och SJRs i fas med att förbereda ansökningarna, som kommer att öppna i december.

Kommunikationskommittén

Juniorernas inspirationsmöte 2017 beslutade att

Bilda en kommunikationskommitté som ska arbeta med Junior Branch Swedens externa kommunikation.

Juniorernas utbildningskommitté

Juniorernas inspirationsmöte 2017 beslutade att

Bilda en Juniorernas utbildningskommitté som ska arrangera Juniorspåret.

Inkluderings- och rekryteringskommittén

Juniorernas inspirationsmöte 2017 beslutade att

Bilda en inkluderings- och rekryteringskommitté som ska utveckla rekryteringsmetoder för åldersgruppen 13-26 och metoder för att öka mångfalden i Junior Branch.

Kommittén för nationella juniorhelger

Juniorernas inspirationsmöte 2017 beslutade att

Bilda en kommitté för arrangerandet av nationella juniorhelger för åldersgruppen 14-26.

Sitemap
Close

Sök