Fonder & Stipendier

Till många av våra program och aktiviteter kan du söka medel från olika fonder och stipendier. Här följer en samling länkar och kort information om ett par olika fonder och stipendier som delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar kan söka. Från CISV Sweden kan individuella deltagare i åldern 16–17 år ansöka om ett resebidrag på upp till 20% av resekostnaden.

Global Grant www.globalgrant.com har en stort antal fonder som du kan söka bland. Länsstyrelsen har också sammanställt en sökbar databas för stiftelser.

Ta också reda på vilka lokala fonder som finns i närheten där du bor (eller där ert projekt ska genomföras). Kolla gärna med din kommun eller ditt bibliotek. På deras hemsida finns det kanske tips om olika fonder som går att söka regionalt och lokalt. Ta reda på aktuell info om fonden. Tänk på att regler, formulär eller ansökningsdatum kan ändras!

Skriv sedan själva ansökan och anpassa texten efter den enskilda fondens kriterier. Om fonden har egna ansökningsformulär är det viktigt att du använder dem.

Att tänka på när du formulerar ansökan:

  • beskriv tydligt vad du ska göra, men kortfattat,
  • berätta om din målsättning, varför du vill delta i det här programmet, vad du kommer att lära dig av det och hur du tror att du kommer att ha nytta av det i framtiden,
  • besvara det som fondgivaren frågar efter, tänk dig in i vad den som bedömer ansökan i första hand behöver/vill veta för att bevilja ett bidrag till just dig,
  • var realistisk när du räknar på kostnaderna - inte för snålt men inte heller "lyxigt".

Här är bara ett urval av alla tillgängliga fonder och stipendier. Det finns många fler!

CISV Swedens resebidrag för individuella deltagare

Individuella deltagare på Seminar Camp och juniorledare (JC) på Village kan ansöka om ett resebidrag på upp till 20% av den totala biljettkostnaden minus beviljade bidrag från andra fonder.

Förutsättningar för att få resebidraget är att du är medlem, att du har sökt minst två andra fonder och att du söker CISV Swedens bidrag inom två månader efter lägrets slut. Ansökningar som når kassören senare än 60 dagar efter lägret slut kommer ej att beaktas. Utbetalning av eventuellt stipendium kommer att ske inom 120 dagar efter lägrets slut.

Du behöver också skicka in:

  • Kopior på de övriga ansökningar som du har sökt (minst två) och fondernas beslut.
  • Kopior på biljetter eller på annat sätt styrka resans kostnad.

För att kunna öppna ansökningsformuläret behöver du logga in med ett Google-konto. Om du har ett cisv-konto (fornamn.efternamn@cisv.se) använder du det.

Ansök här om resebidrag!

CISV Swedens deltagarfond

Syftet med deltagarfonden är att öka den socioekonomiska mångfalden inom organisationen genom ekonomiskt bidrag till deltagare på CISVs internationella program som annars inte skulle ha möjlighet att delta.

Deltagare på CISVs program kan ansöka om bidrag från deltagarfonden för att delta på ett internationellt program samt resa till och från programmet. Maximalt bidrag för en deltagare under ett kalenderår är summan av en deltagaravgift och och resan till och från lägret.

Sista ansökningsdag är den 15 februari samma år som du deltar i ett program.

Efter att du deltagit i programmet skickar du in en kort rapport.

Utdelning av hela avkastningen kan ske årligen. Läs mer här om förutsättningarna för CISV Swedens fonder:
CISV Swedens fonder – struktur
CISV Swedens fonder – utdelning

För att kunna öppna formulären för ansökan och redovisning behöver du logga in med ett Google-konto. Om du har ett cisv-konto (fornamn.efternamn@cisv.se) använder du det.

Ansökan deltagarfonden
Redovisa deltagarfonden

Prins Carl Gustafs Stiftelse

Prins Carl Gustafs Stiftelse stödjer främst välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella ändamål. Ansökan är öppen under hela året och handläggningstiden är 2-3 veckor. Cirka 250 av de ungefär 800 ansökningarna beviljas årligen.

Ansökan sker genom ett personligt brev med beskrivning kring vad bidraget skall användas till, den totala kostnaden och om bidrag söks eller erhållits från annat håll.

Passar för delegationer, enskilda deltagare och lokalföreningar.

Länk till Prins Carl Gustafs Stiftelse

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes Minnesfond riktar sig till ungdomar mellan 11-25 år som ska delta i ett internationellt utbyte eller läger utanför Norden. Deltagare måste vara minst 11 år fyllda senast på utresedagen.

CISV Sweden kansli har kontakt direkt med Folke Bernadottes Minnesfond och intygar vilka lokalföreningar som har delegationer samt vilka platser vi har för individuella deltagare på de internationella programmen. Ni behöver därför inte ha med en skriftlig tillstyrkan från riksorganisationen och inbjudan från värdlandet i er ansökan. Det digitala ansökningssystemet kräver dock att ni laddar upp en bilaga, så istället för en "skriftlig tillstyrkan" skapar ni en fil med texten "CISV Swedens kansli medger tillstyrkan senare i processen" och laddar upp den.

Ansökan för grupper ska innehålla:

Ansökan för individuella deltagare ska innehålla:

  • Dagsprogram/schema (exempel på detta hittar ni i programguiderna för Village och Seminar Camp.)
  • Två rekommendationsbrev från någon som känner dig väl, till exempel lärare eller idrottsledare.

Efter avslutat läger skall en rapport skickas in till fonden.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 maj – 30 nov är 15 februari.

Sista ansökningsdag för program mellan 1 dec – 30 apr är 15 september.

Ansökan görs i ett digtialt ansökningssytem. För exakta instruktioner läs mer på hemsidan för Folke Bernadottes Minnesfond.

Sitemap
Close

Sök