CISV Malmö-Lund

Malmö-Lund är en av Sveriges 15 lokalföreningar med medlemmar huvudsakligen från Skånes sydvästra del. Engagera dig hos oss!

AKTUELLT

Sök IPP sommar 2017

IPP är rätt program för dig som är 19+ och intresserad av att göra skillnad nästa sommar.

Senast 7 november

Sök delegationsplats Village, Interchange, Youth Meeting, Step Up (11-15 år).

Senast 16 november

Sök samtliga uppdrag som delegationsledare för CISV Malmö-Lund inför 2017 (21+)

Kalendarium

2017-02-24 - 2017-02-26 - Junior Branch

Juniorernas årsmöte 2017

2017-03-11 - 2017-03-12 - CISV Sweden

CISV Swedens årsmöte 2017 - anmälan senast 26 februari

2017-03-17 - 2017-03-19 - CISV Sweden

PreImpact 17-19 mars - anmälan senast 3 mars

2017-03-31 - 2017-04-02 - CISV Sweden

PreImpact 31 mars-2 april - anmälan senast 17 mars

2017-05-05 - 2017-05-07 - CISV Sweden

PreImpact 5-7 maj - anmälan senast 21 april

ÄR DU MELLAN 11 OCH 111 ÅR?

- engagera dig med oss!