Village - för dig som är 11 år

Village (barnby) är ett fyra veckor långt läger för 11-åringar från olika länder. Att vara med på Village är ett stort äventyr och en unik lägerbaserad upplevelse. Dagarna fylls av olika lekar och aktiviteter där alla deltar tillsammans. Syftet är samarbete, interkulturell förståelse, kommunikation och vänskap. Vi i CISV Göteborg är extra stolta över att ha deltagit på den allra första CISV International Village lägret i Cincinatti, 1951 <3

Majoriteten av tiden spenderas på lägergården med de andra deltagarna. Du kommer möta barn från 9-11 andra länder (fyra barn från varje land) och flera Juniordeltagare (16-17 år gamla), vuxna i stab och alla andra delegationers ledare. Under din vistelse i lägret kommer du också få spendera ett par dagar hos en värdfamilj.

Tillsammans med dina tre svenska kompisar är du bilden för Sverige och det samhälle som du kommer ifrån. Hemma planerar ni aktiviteter som gör att ni kan berätta om hur det är där du bor och vad du och din familj och vänner tycker om att göra.

Du behöver inte vara bra på engelska för att delta, du kommer att lära dig en massa under fyra veckor och du kommer märka att du och dina kompisar kan kommunicera utan att ni kanske kan samma språk. På lägret kommer du att lära känna en massa nya kompisar och tillsammans kan ni lära er om varandra och om hur det ser ut i olika delar av världen. Du kommer att lära dig att samarbeta med andra barn och vara med och diskutera och fatta beslut om vad som händer på lägret.

 

Kostnader för att delta 2023

Avgiften för varje deltagare i en Village-delegation är mellan 6-7000 kronor (kost och logi under lägrets vistelse 23-28 dagar). I avgiften ingår en obligatorisk reseförsäkring. (Avgift för 2024 är inte fastställd ännu)

Utöver deltagaravgiften tillkommer kostnader för resan, del av ledarens resa (alla ledarens kostnader delas av barnen i delegationen), kostnad för vaccination, eventuella kostnader för förberedelser och material samt eventuell administrativ avgift till lokalföreningen. Det är en god idé att ni föräldrar söker stipendier för delegationen.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en obligatorisk internationell reseförsäkring. Försäkringen omfattar förutom alla deltagare både JCs, ledare, staber och juniorstaber. De flesta i Sverige har också en hemförsäkring som inkluderar en reseförsäkring. Det är deltagarens (familjens) ansvar att kontrollera att ens försäkringsskydd är tillräckligt.

CISV tecknar också en ansvarsförsäkring för alla deltagare. Den har ingen påverkan vid exempelvis olycksfall, förlorat bagage eller liknande utan är en försäkring som gäller för CISV som organisation.

Sitemap
Close

Sök